ceturtdiena, 2021. gada 8. aprīlis

Par klātienes mācībām Striķu sākumskolā PROJEKTS

08.04.2021. 16:19

Sakarā ar saslimstības mazināšanos Saldus novadā, Striķu sākumskolas 1.-6.klase no pirmdienas, 12.aprīļa, plāno atsākt daļējas mācības klātienē (B modelis). Katra klase (grupa) klātienē skolā mācīsies 2 dienas nedēļā no 8.30 līdz 14.20. Ēdināšana šajās dienās tiks nodrošināta.

Šāds lēmums tika pieņemts, jo lielākā daļa mūsu skolēnu pārvietojas ar sabiedrisko transportu un šobrīd nav pieļaujama skolēnu pārvietošanās pilnā apmērā. Tādēļ arī lūdzam, iespēju robežās, bērnus nogādāt uz skolu/no skolas ar personīgo transportu.

Klātienes dienās izglītības iestādē skolēniem būs jāvalkā sejas maska, jāievēro droša distance un jāievēro citi drošības pasākumi.

Šobrīd plānotās klātienes dienas pa klasēm/grupām ir šādas:

1.-3.D (sk.Irēna) grupa - otrdienas, ceturtdienas

1.-3.M (sk.Daiga) grupa - trešdienas, ceturtdienas

1.-3.I (sk.Ilze) grupa - pirmdienas, otrdienas

4.-5.klase (abas grupas) - otrdienas, ceturtdienas

6.klase (abas grupas) - pirmdienas, trešdienas

Lūdzu ņemt vērā, ka šai informācijai ir informatīvs raksturs un tā līdz pirmdienai vēl var mainīties!
pirmdiena, 2021. gada 8. marts

 12.marts 4.-6.klasei VECĀKU SARUNAS 

15.- 21.marts - skolēnu pavasara brīvlaiks

svētdiena, 2021. gada 21. februāris

UZMANĪBU!

 Sakarā ar darbinieka covid - 19 saslimšanu, pirmsskolas grupiņas Striķu sākumskolā ar pirmdienu, 22.februāri, dodas karantīnā.

Karantīnas beigu datums plānojas 14.marts.

otrdiena, 2021. gada 9. februāris

ceturtdiena, 2021. gada 4. februāris

1.-2.klašu atgriešanās skolā vēl nenotiks. Pirmdien, 8.februārī 1.-2.klasei BRĪVDIENA, jo skolotājiem nepieciešams sagatavoties turpmākām attālinātām mācībām. 3.klasei mācības notiek.

 Par Valsts pārbaudes (diagnosticējošiem) darbiem 6.klasē

 Striķu sākumskolā darbu norise plānota sekojoši:

1.     Latviešu valoda:

1.1. Mutvārdu daļu veikt dalot klasi 2 daļās 10.un 16.februārī tiešsasistes platformā meet.jit.si. Darbu vada un vērtē Ingrīda Leiba;

1.2. Rakstu daļu veikt 17.februārī latviešu valodas stundu laikā no 9.15 elektroniski vai tehnisku problēmu gadījumā papīra formātā darba pildīšanas laikā pieslēdzoties elektroniski tiešsaistē. Darbu vada Ingrīda Leiba, darba vadītājai palīdz informātikas skolotāja Inese Gustiņa. Darbu vērtē Ingrīda Leiba.

2.     Matemātika: darbu veikt 25.februārī no 10.05 elektroniski vai tehnisku problēmu gadījumā papīra formātā darba laikā pieslēdzoties elektroniski tiešsaistē. Darbu vada Inese Gustiņa, darbu vērtē Nora Kožokaru.

3.     Dabaszinības: darbu veikt 4.martā no 10.05 elektroniski portālā uzdevumi.lv vai tehnisku problēmu gadījumā papīra formātā darba laikā pieslēdzoties elektroniski tiešsaistē. Darbu vada Inese Gustiņa, darbu vērtē Māra Bole, Ilze Kleimane un Nora Kožokaru.

ceturtdiena, 2021. gada 21. janvāris

Mācības Striķu skolā no 25.janvāra

 Atbilstoši valdības lēmumam, no pirmdienas, 25.janvāra beidzas skolēnu brīvlaiks un attālinātājās mācībās dodas visi 1.-6.klašu skolēni. Sekojam līdzi norādēm pie saviem audzinātājiem! Stundu sarakstu un plānotos uzdevumus ērti var aplūkot skolvadības sistēmā e-klase.

Klātienē darbu turpina tikai pirmsskolas grupiņas.

Iespējamas izmaiņas darba organizācijā var būt tikai no 8.februāra, sekojam līdzi jaunākajai informācijai!