otrdiena, 2016. gada 29. novembris

"Meža knifiņa" atklāšana

30.novembrī pl.13.00 notika projekta "Aktīvās atpūtas laukuma "Meža knifiņš"atdzimšana" noslēguma pasākums - sporta spēles.
Projektu īsteno biedrība "Vecāku klubiņš "Druve"", finansiāli atbalsta Saldus novada pašvaldības Projektu fonds.


otrdiena, 2016. gada 22. novembris

Striķu skolas vecāku kopsapulce


Attēlu rezultāti vaicājumam “meeting”


Sapulce notika 24.novembrī plkst 18.00.
Darba kārtība:
1) skolotāja D.Neimane stāstīja par montesori pedagoģijas ieviešanas gaitu skolā un atbildēja uz jautājumu - kā strādāt ar bērnu mājās, ja netiek uzdoti mājasdarbi;
2) 4.un 5.klases skolēni izspēlēja skečiņu par atzīmju, reizēm, nelabvēlīgajām sekām...
3) direktores vietniece audzināšanas darbā D.Kronberga stāstīja par izmaiņām Skolas iekšējās kārtības noteikumos. (skatāmi sadaļā Skolas iekšējie normatīvie dokumenti)
4) direktores vietniece mācību darbā I.Gustiņa analizēja iepriekšējo mācību gadu un stāstīja par Valsts pārbaudes darbiem 3.un 6.klasē šogad (informācija skatāma sadaļā Ieskaites un eksāmeni)
5) Projektu darba speciāliste V.Jurevica iepazīstināja ar paveikto un plānoto projektu jomā.
6) Notika skolas padomes vēlēšanas. Rezultātā padome tika ievēlēta šādā sastāvā: Andris Saulītis, Gunārs Dūzens, Elīza Mētere, Sintija Krūza, Iveta Meijere, Elīna Burtniece, Raimonds Mežiņš, Jānis Silenieks, Vizma Ķepīte.
7) Biedrība "Vecāku klubiņš Druve" iepazīstināja ar finansu situāciju, kā arī informēja, ka biedrība noformējusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 
8) Skolas administrācija bija plānojusi Ziemassvētku sarīkojumus nodalīt - pirmsskolai 21.decembrī; skolai - 16.decembrī. Taču vecāki šeit izteica savas pretenzijas un nobalsoja par kopīgu pasākumu pirmsskolai un skolai kopā piektdien, 16.decembrī. Sīkāka informācija  sekos. Tāpat tika nolemts Ziemassvētku sarīkojuma noslēgumu rīkot kā balli ar dzīvo mūziku.
otrdiena, 2016. gada 15. novembris

Svētku nedēļa mūsu skolā“AI, TĒVZEME LATVIJA, 
DZIMTENE MANA,
LAI DIEVS TEVI SVĒTĪ 
UN MŪŽĪGI SARGĀ!”

           /E.Jansons/ 


15.novembrī  - zīmē apsveikumu Latvijai 98.dzimšanas dienā un iesniedz klases 
            audzinātājai līdz 16.novembrim!
      14.novembrī neklātienes konkurss  “Ko es zinu par Latviju?”
·     16.novembrī plkst. 13.00 LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENAI  
                 VELTĪTS KONCERTS.
·              17.novembrī plkst. 13.30 mielosimies ar dzimšanas dienas kūku un dalīsimies stāstos par
                          paveiktajiem LABAJIEM DARBIEM valsts svētkus gaidot.

piektdiena, 2016. gada 4. novembris

Lepojamies!

4.novembrī notika Saldus novada Izglītības pārvaldes organizētais pasākums "Gada skolotājs `2016"


Mūsu skolas Gada skolotāja ir Nora Kožokaru, bet direktori Dainu Zandbergu Izglītības pārvalde nominēja par Gada Vadītāju `2016Priecājamies un lepojamies!

11.novembris - Lāčplēša diena

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, šīgada Lāčplēša dienas pasākumi Striķu skolā būs vēl krāšņāki un daudzveidīgāki nekā citus gadus. Visos pasākumos aicinām piedalīties gan skolēnus, gan viņu ģimenes locekļus, pagasta iedzīvotājus, absolventus un citus interesentus!

Plkst. 14.30 - Mākslas filma "Rīgas sargi"
Plkst. 16.00 - Ulda Kākuļa* solokoncerts

Plkst. 17.00 Tradicionālā Gaismas ceļa veidošana no Striķu skolas līdz muižas parkam; noslēgumā - ugunskurs, tēja, kopā būšana un labas domas par mūsu mīļoto Dzimteni Latviju

*Uldis Kākulis – apbrīnojamas balss īpašnieks, radošās apvienības “Zvani” dalībnieks, folkmūziķis, viens no Latvijas dziesminieku kustības atjaunotājiem un īstens Latvijas patriots.
«Tēvzemes mīlestība. Latviskā pašapziņa. Tautas mugurkaula spēka vārdi. Tautas dziesma. Mūžīgo vērtību kodi un simboli, kuri ir dzīvi, kamēr par tiem dziedam. Vārdos, domās un darbos ieliktais tēvu zemes mīlestības spēks rada apkārt esošo visumu un matēriju - to sadzirdēt, sajust un rezonēt klausītājos.»


https://www.youtube.com/watch?v=jsCFn7NYzl4
https://www.youtube.com/watch?v=fLJ07xEYEiY
https://www.youtube.com/watch?v=B5Uo1SzllU4