otrdiena, 2016. gada 22. novembris

Striķu skolas vecāku kopsapulce


Attēlu rezultāti vaicājumam “meeting”


Sapulce notika 24.novembrī plkst 18.00.
Darba kārtība:
1) skolotāja D.Neimane stāstīja par montesori pedagoģijas ieviešanas gaitu skolā un atbildēja uz jautājumu - kā strādāt ar bērnu mājās, ja netiek uzdoti mājasdarbi;
2) 4.un 5.klases skolēni izspēlēja skečiņu par atzīmju, reizēm, nelabvēlīgajām sekām...
3) direktores vietniece audzināšanas darbā D.Kronberga stāstīja par izmaiņām Skolas iekšējās kārtības noteikumos. (skatāmi sadaļā Skolas iekšējie normatīvie dokumenti)
4) direktores vietniece mācību darbā I.Gustiņa analizēja iepriekšējo mācību gadu un stāstīja par Valsts pārbaudes darbiem 3.un 6.klasē šogad (informācija skatāma sadaļā Ieskaites un eksāmeni)
5) Projektu darba speciāliste V.Jurevica iepazīstināja ar paveikto un plānoto projektu jomā.
6) Notika skolas padomes vēlēšanas. Rezultātā padome tika ievēlēta šādā sastāvā: Andris Saulītis, Gunārs Dūzens, Elīza Mētere, Sintija Krūza, Iveta Meijere, Elīna Burtniece, Raimonds Mežiņš, Jānis Silenieks, Vizma Ķepīte.
7) Biedrība "Vecāku klubiņš Druve" iepazīstināja ar finansu situāciju, kā arī informēja, ka biedrība noformējusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu. 
8) Skolas administrācija bija plānojusi Ziemassvētku sarīkojumus nodalīt - pirmsskolai 21.decembrī; skolai - 16.decembrī. Taču vecāki šeit izteica savas pretenzijas un nobalsoja par kopīgu pasākumu pirmsskolai un skolai kopā piektdien, 16.decembrī. Sīkāka informācija  sekos. Tāpat tika nolemts Ziemassvētku sarīkojuma noslēgumu rīkot kā balli ar dzīvo mūziku.