ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris

Mīļš paldies par sadarbību  visiem partneriem un labvēļiem, vecākiem, skolotājiem, skolēniem!

Lai balti svētki, gaišas domas un veiksmīgs Jaunais, 2018. gads!

pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

Sākumskolas ziemas brauciens14. decembrī  pirmā, otrā un trešā klase brauca ekskursijā uz Ziemupi pie salavecīša, kur ir dabas takas un radošas darbnīcas, kurās palīdzēja rūķi. 
Bērnu domas par braucienu:
Līva  3.kl. - patika iet uz raganas māju. 
Anna 3.kl. - man liekas, ka brauciens bija jauks  un man patika, ka salavecītis mums lika dejot cālīša deju. 
Kārlis 2. kl. – man patika jāt ar poniju.
Kate 2.kl – patika, ka mums deva dāvanas un varēja jāt ar poniju. 
Agnese 1.kl-patika ponijs, jo viņš bija mīļš. 
Valters 1.kl- patika rūķi, tāpēc ka pie viņiem viskautko varēja darīt. 
Georgs 3.kl –patika salavecītis, tāpēc  ka deva dāvanas.


Tā nu bērni ir mājās vienā gabalā tad jau viss ir labi, vai ne!?  ; )
Anna un Līva, 3.klase 

piektdiena, 2017. gada 15. decembris

Atbildības stunda

Sunītis Lote ciemojās pie mums 14. decembrī.
Lotes saimniece mums daudz pastāstīja par citiem Ugāles patversmes suņiem un par noteikumiem, kas jāievēro, ja tev ir mājdzīvnieks.
Lotei, kā arī citiem suņiem patversmē, bija īpašas vajadzības. Lotei bija alerģija pret saldumiem, kūpinātu vistu un piena produktiem.

Kate : Es uzzināju, ka suns tevi no apmēram 500 metru attāluma var panākt 5-10 sekundēs.
Betija : Man visvairāk patika sunītis Lote viņa bija mīļa, jauka un ļoti labi pieradināta.
Megija : Man ļoti patika, ka Lotes saimniece pastāstīja daudz svarīgas informācijas.
5.klase

sestdiena, 2017. gada 2. decembris

Uzdevumi.lv PROF licences

PROF licenču izmēģinājuma laiks UZDEVUMI.LV ir beidzies, taču skola ir radusi iespēju iegādāties 42 licences līdz mācību gada beigām. Licenču īpašniekus ir iespējams mainīt, to arī darīsim. Licenci (pilno pakalpojumu) rotācijas kārtībā piešķirsim tiem, kuri kā pēdejie portālā būs strādājuši.
VECĀKIEM PAŠIEM NEKAS NAV JĀPAGARINA, VAI JĀPĒRK.

Atgādinām, ka UZDEVUMI.LV nav obligāts pasākums visiem bērniem, tā ir alternatīva tiem,  kuriem patīk laiku pavadīt pie datora.

Veiksmīgu mācīšanos! :)

piektdiena, 2017. gada 1. decembris

trešdiena, 2017. gada 29. novembris

“Pēti, izzini, sacenties, darbojies!” Striķu sākumskolā

             

                      Ar jautru un izzinošu dabaszinību pēcpusdienu Striķu sākumskolā noslēdzās biedrības “Vecāku klubiņš Druve” īstenotais projekts “Pēti, izzini, sacenties, darbojies!”. Biedrībā apvienojušies Striķu skolas bērnu vecāki un pedagogi ar mērķi atbalstīt skolēnu vispusīgu attīstību kā skolā, tā arī ārpusskolas aktivitātēs. Šis projekts bija vērsts uz bērnu redzesloka paplašināšanu dabaszinību jomā. Projektā tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums pētījumu un eksperimentu veikšanai bioloģijā, fizikā un meteoroloģijā, kā arī portatīvais dators informācijas meklēšanai un apstrādei.
            Pateicoties skolotājas Noras Kožokaru izdomai, dabaszinību pēcpusdiena aizrāva gan lielus, gan mazus. Talkā tika aicināti speciālisti – agronoms un augsnes speciālists Mārtiņš Kožokaru, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Māra Bole  un vecāku pārstāvis, vides aktīvists Edgars Stulpe, kas strādā SIA “ “Brocēnu siltums” par komunālinženieri. Pasākumā piedalījās arī daži vecāki, kuriem bija iespējams ierasties darba dienā. Trīs “stacijas” piedāvāja visdažādākos stāstus, novērojumus un eksperimentus. Piemēram, vienā stacijā par ūdens apriti dabā bija iespējams vērot, kā ūdens sūcas cauri dažādiem materiāliem un augsnēm un kas notiek ar ūdensvada caurulēm, tika skaidrots un rādīts, kā un kāpēc tās aizkaļķojas, diskutēts, ko varam darīt, lai saudzētu ūdens resursus. Gaisa īpašību izpētes darbnīcā dalībnieki uzzināja, kā darbojas barometrs un ko tas prognozē, skolēni konstruēja izpletņlēcēju un vēroja, kā tas laižas lejup. Laukā aiz skolas darbojās grupa, kurā runāja par to, kā laikapstākļi ietekmē lauksaimniecību, kāda nozīme ir vēja virzienam un stiprumam. Tika demonstrēts šīgada diennakts lielākais nokrišņu daudzums uz vienu kvadrātmetru.
4.klases skolēni aizrautīgi cits caur citu stāsta, kas šajā pēcpusdienā paticis: “Patika noteikt vēja ātrumu.”, “Uzzināju, kā darbojas barometrs. Aizgāju mājās, un tikai tad pamanīju, ka arī mums mājās tāds ir.”, “Patika pilnīgi viss. Uzzināju un dzīvē ieraudzīju, kā ir, kad uz vienu kvadrātmetru nolīst 38 litri ūdens, kā tas bija šīgada slapjākajā dienā.”, “Interesanti bija vērot, kā iekrāsots ūdens sūcas cauri dažādiem materiāliem un dažādām augsnēm.”.
Jautāti, vai dabaszinību pēcpusdienā tika likti lietā visi iegādātie materiāli, darbnīcu vadītāji un skolotāja N.Kožokaru, viltīgi smaidot, atbildēja, ka nē. Nav vajadzības tik daudz labumu izrādīt vienā reizē. Viss aprīkojums tiks izmantots gan mācību procesā, gan ārpusstundu nodarbībās, tad arī pamazām atklāsies viss pagaidām noslēpumā turētais.
Biedrība “Vecāku klubiņš Druve” pateicas Saldus novada projektu fondam par finansiālu atbalstu projekta īstenošanā.

otrdiena, 2017. gada 21. novembris

Dabaszinību pēcpusdiena


Biedrība “Vecāku klubiņš Druve” īsteno Saldus novada pašvaldības Projektu fonda atbalstītu projektu “Pēti, izzini, sacenties, darbojies!”. Esam iegādājušies aprīkojumu daudzveidīgām dabaszinību nodarbībām un eksperimentiem. 22.novembrī pl. 13.00-14.15 aicinām visus piedalīties Dabaszinību pēcpusdienā.
  • Iepazīsimies ar to, kā mērīt vēju un nokrišņus,
  • Uzzināsim par to, kā pārbaudīt ūdens tīrību,
  • Eksperimentēsim ar gaisu un lidošanu.

Pasākumā aicināti piedalīties arī vecāki. 
Daļa aktivitāšu plānota laukā, tāpēc lūdzam saģērbties atbilstoši laika apstākļiem (gumijas zābaki, vēja un lietus necaurlaidīgs mētelītis)!

MŪS ATBALSTA  Saldus novada pašvaldība