ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Noslēgusies Striķu skolas dalība Erasmus+ projektā

Mūsu skola veiksmīgi piedalījās ES programmas Erasmus+ projektā "Montesori mācību metodes apguve, vērojot pedagogu darbu Zviedrijas skolās" (līguma nr. 2015-1-LV01-KA101-013342). 2016.gada 14.-18.martā mūsu skolas skolotājas apmeklēja Montesori skolas Zviedrijas pilsētās Līdingā un Bjerredā, kur guva ļoti vērtīgu pieredzi, kas tiek izmantota Striķu skolas ikdienas darbā.