trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs

Gadskārtējā angļu valodas - bībeles nometne 
"English Bible Camp 2017" 
kopā ar mūsu amerikāņu draugiem notiks Striķu skolā 
no 26.-30.jūnijam.

otrdiena, 2017. gada 6. jūnijs

Pēdējais 9.klases izlaidums Striķu pamatskolā

Ir klāt patiešām vēsturisks brīdis - piektdien, 9.jūnijā plkst 18.00 pulcēsimies, lai sveiktu 9.klases absolventus sakarā ar veiksmīgu pamatskolas pabeigšanu. Tie ir:
Ralfs Eduards Gauja
Vairis Jankus
Jānis Liekmanis
Krista Betija Samauska
Līga Sileniece
Sintija Vagele 
Dāniels Vladimirovs
Lai viegli un veiksmīgi turpākie dzīves ceļi! :)