trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs

Gadskārtējā angļu valodas - bībeles nometne 
"English Bible Camp 2017" 
kopā ar mūsu amerikāņu draugiem notiks Striķu skolā 
no 26.-30.jūnijam.