trešdiena, 2017. gada 29. novembris

“Pēti, izzini, sacenties, darbojies!” Striķu sākumskolā

             

                      Ar jautru un izzinošu dabaszinību pēcpusdienu Striķu sākumskolā noslēdzās biedrības “Vecāku klubiņš Druve” īstenotais projekts “Pēti, izzini, sacenties, darbojies!”. Biedrībā apvienojušies Striķu skolas bērnu vecāki un pedagogi ar mērķi atbalstīt skolēnu vispusīgu attīstību kā skolā, tā arī ārpusskolas aktivitātēs. Šis projekts bija vērsts uz bērnu redzesloka paplašināšanu dabaszinību jomā. Projektā tika iegādāts mūsdienīgs aprīkojums pētījumu un eksperimentu veikšanai bioloģijā, fizikā un meteoroloģijā, kā arī portatīvais dators informācijas meklēšanai un apstrādei.
            Pateicoties skolotājas Noras Kožokaru izdomai, dabaszinību pēcpusdiena aizrāva gan lielus, gan mazus. Talkā tika aicināti speciālisti – agronoms un augsnes speciālists Mārtiņš Kožokaru, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Māra Bole  un vecāku pārstāvis, vides aktīvists Edgars Stulpe, kas strādā SIA “ “Brocēnu siltums” par komunālinženieri. Pasākumā piedalījās arī daži vecāki, kuriem bija iespējams ierasties darba dienā. Trīs “stacijas” piedāvāja visdažādākos stāstus, novērojumus un eksperimentus. Piemēram, vienā stacijā par ūdens apriti dabā bija iespējams vērot, kā ūdens sūcas cauri dažādiem materiāliem un augsnēm un kas notiek ar ūdensvada caurulēm, tika skaidrots un rādīts, kā un kāpēc tās aizkaļķojas, diskutēts, ko varam darīt, lai saudzētu ūdens resursus. Gaisa īpašību izpētes darbnīcā dalībnieki uzzināja, kā darbojas barometrs un ko tas prognozē, skolēni konstruēja izpletņlēcēju un vēroja, kā tas laižas lejup. Laukā aiz skolas darbojās grupa, kurā runāja par to, kā laikapstākļi ietekmē lauksaimniecību, kāda nozīme ir vēja virzienam un stiprumam. Tika demonstrēts šīgada diennakts lielākais nokrišņu daudzums uz vienu kvadrātmetru.
4.klases skolēni aizrautīgi cits caur citu stāsta, kas šajā pēcpusdienā paticis: “Patika noteikt vēja ātrumu.”, “Uzzināju, kā darbojas barometrs. Aizgāju mājās, un tikai tad pamanīju, ka arī mums mājās tāds ir.”, “Patika pilnīgi viss. Uzzināju un dzīvē ieraudzīju, kā ir, kad uz vienu kvadrātmetru nolīst 38 litri ūdens, kā tas bija šīgada slapjākajā dienā.”, “Interesanti bija vērot, kā iekrāsots ūdens sūcas cauri dažādiem materiāliem un dažādām augsnēm.”.
Jautāti, vai dabaszinību pēcpusdienā tika likti lietā visi iegādātie materiāli, darbnīcu vadītāji un skolotāja N.Kožokaru, viltīgi smaidot, atbildēja, ka nē. Nav vajadzības tik daudz labumu izrādīt vienā reizē. Viss aprīkojums tiks izmantots gan mācību procesā, gan ārpusstundu nodarbībās, tad arī pamazām atklāsies viss pagaidām noslēpumā turētais.
Biedrība “Vecāku klubiņš Druve” pateicas Saldus novada projektu fondam par finansiālu atbalstu projekta īstenošanā.