pirmdiena, 2018. gada 19. marts

Valsts pārbaudes darbu papildlaiki

Skolēniem, kuri slimības dēļ nevarēja ierasties uz pārbaudes darbiem 3.un 6.klasē, būs iespēja darbu izpildīt šādos laikos:

      3.klasē latviešu valodā – 6.aprīlī, no plkst 9.15, angļu valodas klasē;

3.klasē matemātikā  - 26.martā, no plkst 9.15, latviešu valodas klasē;

6.klasē latviešu valodā  - 27.martā, no plkst 9.15, vēstures klasē;

6.klasē matemātikā – 3.aprīlī, no plkst 9.15, vēstures klasē;

6.klasē dabaszinībās  – 3.aprīlī, no plkst 9.15, vēstures klasē.
Darbu vadītājs būs skolotāja Inese Gustiņa. 
Darbus sastādīs un vērtēs attiecīgā priekšmeta skolotājs.

trešdiena, 2018. gada 7. marts

Pavasara brīvlaiku gaidot

Skolēnu pavasara brīvlaiks no 12.-18.martam

Piektdien, 9.martā mīļi gaidīsim ciemos vecākus uz trīspusējām sarunām (Portfolio diena) atbilstoši grafikam.

Ceturtdien, 8.martā 1.-6.klašu skolēniem brīvdienu iedancošana ar HIP HOP dejām

Lai jauks brīvlaiks!