pirmdiena, 2018. gada 19. marts

Valsts pārbaudes darbu papildlaiki

Skolēniem, kuri slimības dēļ nevarēja ierasties uz pārbaudes darbiem 3.un 6.klasē, būs iespēja darbu izpildīt šādos laikos:

      3.klasē latviešu valodā – 6.aprīlī, no plkst 9.15, angļu valodas klasē;

3.klasē matemātikā  - 26.martā, no plkst 9.15, latviešu valodas klasē;

6.klasē latviešu valodā  - 27.martā, no plkst 9.15, vēstures klasē;

6.klasē matemātikā – 3.aprīlī, no plkst 9.15, vēstures klasē;

6.klasē dabaszinībās  – 3.aprīlī, no plkst 9.15, vēstures klasē.
Darbu vadītājs būs skolotāja Inese Gustiņa. 
Darbus sastādīs un vērtēs attiecīgā priekšmeta skolotājs.