ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris

 5.decembrī - ESAM ATGRIEZUŠIES SKOLĀ!

Skolas rekonstrukcijas darbi turpinās!
Diemžēl, turpinās arī nēertības, kas saistītas ar darbiem un nedarbiem ārpus plāna un grafika... No sirds pateicamies par Jūsu sapratni un atbalstu šajā laikā!
Aktuālās ziņas:
4.-6.klase - strādā bez izmaiņām!
1.-3.klase - ceturtdien, 29.novembrī strādā Striķu muižā. Pusdieno skolā.
Piektdien, 30.novembrī un turpmāk, līdz apkures pieslēgšanai skolā - strādā Saldū, Sv.Gregora skolā, Lielā ielā 26.
Pirmsskola - ceturtdien, 29.novembrī  pilnā mērā strādā "Bitītes". 
"Zīļuki" un "Zaķēņi" darbojas pēc nepieciešamības, jo šo grupiņu telpās ir vēsi.
Piektdien, 30.novembrī elektrotīkla pieslēguma maiņas dēļ pirmsskola nestrādās (nebūs elektrība, līdz ar to arī ūdens un elektriskā apkure).
Ja nepieciešama sīkāka informācija aicinām sazināties ar klašu un grupiņu audzinātājiem.
sestdiena, 2018. gada 24. novembris

Sakarā ar skolas rekonstrukcijas darbiem, diemžēl ir aizkavējusies apkures pieslēgšana skolā. Tā kā gaisa temperatūra laukā aizvien pazeminās, kļūs neiespējami nodrošināt pietiekamu siltumu visā vecās skolas ēkā. Tādēļ esam pieņemuši lēmumu, ka 1.-3.klase no 26. līdz 28.novembrim ieskaitot mācīsies mājas.
Mājas uzdevumi ir grāmatu lasīšana un mācīšanās vietnē uzdevumi.lv, kur skola šobrīd ir iegādājusies 20 licences. Tās tiek piešķirtas portālā aktīvākajiem skolēniem. Licenču īpašniekus pārskatam un mainām aptuveni reizi dienā.  
Sīkāka informācija par katram veicamajiem darbiem mājās ir saņemama pie klašu audzinatājiem.
Īpašos gadījumos, ja bērnam tiešām nav iespējams palikt mājās, izveidosim dežūrgrupu (lūdzu sazināties ar audzinātājiem).

piektdiena, 2018. gada 16. novembris

Paldies par dalību svētku koncertā!

Ceturtdien, 15.novembrī bijām kopā pulcējušies Striķu muižā Latvijas simtgades svinībās.
Kā ierasts, Latvijas dzimšanas dienas koncerts notika dienas vidū, tādēļ esam priecīgi, ka tik daudzi vecāki tomēr atrada iespēju šajā skaitajā dienā būt ar mums kopā!
Pēc koncerta sekoja vecāku sapulce, kurā diretore un mācību pārzine iepazīstināja ar aktuālāko  skolas sadzīvē un mācību darbā. 
Atgādinām, ka aktuālā informācija atrodama skolas mājaslapā:
* Kas skolēnam jāprot mācību gada beigās pārcelšanai uz nākamo klasi (sadaļā "Vecākiem");
* Vispārējā informācija par Valsts pārbaudes darbiem 3.un6.klasē (sadaļa "Vecākiem");
* Valsts pārbaudes darbu datumi 3.un 6.klasē (sadaļā "Pasākumu plāns").
Ražīgs  izvērtās vecāku grupu darbs par kopīgi īstenojamām iecerēm tuvākajā nākotnē.  
Noslēgumā interesentiem bija iespēja pa atslēgas caurumu ielūkoties skolas pārbūves procesā.


otrdiena, 2018. gada 13. novembris

Projekts - "Direktores durvis"!

Jau septembrī skolas direktore izsludināja konkursu sava jaunā kabineta (Striķu muižā) durvju apgleznošanai. Konkursā tika iesniegtas divas skices un šodien, 13.novembrī kopā ar Saldus māksliniekiem Rolandu un Ritu Gustiņiem vecās durvis ieguva pavisam jaunu veidolu! Projekta relaizācijā aktīvi piedalījās skolniecītes Anna, Megija un Madara.
Vecāko klašu zēni gleznojumu novērtēja atzinīgi: "Ir normāli!"
Gala rezultāts patika visiem! pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

Rosība pirmsskoliņā 7.novembrī pirmsskolas un 1. - 2. klases bērniem notika ESF nodarbība "Man ir tīri zobi".
Zobu higiēniste bērnus iepazīstināja ar mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem. Bērniem bija iespēja līdzdarboties nodarbībā, iepazīties ar "zobgrauzi" un apgūt pareizu mutes un zobu tīrīšanu.Lai veicinātu regulāru zobu higiēnas ievērošanu, bērni saņēma vērtīgas dāvanas.
Uz neredzēšanos Zobgrauzi! Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
                             (L.t.dz.)
Piektdien, 9.novembrī, "Bitītes" svinēja Mārtiņdienu. Bērni iepazinās ar senlatviešu tradīcijām, dziedāja, dejoja, gāja rotaļās, minēja mīklas, iepazinās ar ticējumiem un baudīja Mārtiņdienas cienastu.
Neizpalika arī pēriens ar egles zaru.

Mūsu skolas zālē vēl šo nedēļu ir iespēja aplūkot pirmsskolas vecāku sarūpētu izstādi par godu Latvijas dzimšanas dienai "100 un vēl vairāk ...".
Izstādē var aplūkot dažādas senlietas,kas saglabājušās dzimtā no paaudzes paaudzei.
Paldies vecākiem par atsaucību!