pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

Rosība pirmsskoliņā 7.novembrī pirmsskolas un 1. - 2. klases bērniem notika ESF nodarbība "Man ir tīri zobi".
Zobu higiēniste bērnus iepazīstināja ar mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem. Bērniem bija iespēja līdzdarboties nodarbībā, iepazīties ar "zobgrauzi" un apgūt pareizu mutes un zobu tīrīšanu.Lai veicinātu regulāru zobu higiēnas ievērošanu, bērni saņēma vērtīgas dāvanas.
Uz neredzēšanos Zobgrauzi! Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.
                             (L.t.dz.)
Piektdien, 9.novembrī, "Bitītes" svinēja Mārtiņdienu. Bērni iepazinās ar senlatviešu tradīcijām, dziedāja, dejoja, gāja rotaļās, minēja mīklas, iepazinās ar ticējumiem un baudīja Mārtiņdienas cienastu.
Neizpalika arī pēriens ar egles zaru.

Mūsu skolas zālē vēl šo nedēļu ir iespēja aplūkot pirmsskolas vecāku sarūpētu izstādi par godu Latvijas dzimšanas dienai "100 un vēl vairāk ...".
Izstādē var aplūkot dažādas senlietas,kas saglabājušās dzimtā no paaudzes paaudzei.
Paldies vecākiem par atsaucību!