pirmdiena, 2019. gada 25. februāris

Izsakām visdziļāko pateicību mūsu mīļajiem bērnu vecākiem par atsaucību un pozitīvo attieksmi!
 Pateicoties Jums mūsu metodiskā diena 22.februārī varēja notikt!
PALDIES!!!