piektdiena, 2019. gada 15. februāris

Veiksmi 3.un 6.klases skolēniem Valsts pārbaudes darbos!

3.klasei:
     21.februārī - latviešu valoda
     27.februārī - matemātika
           6.klasei: 
               20.februārī - latviešu valoda
               26.februārī - matemātika
               7.martā - dabaszinības

!! Atgādinu, ka nopietnas slimības gadījumā ir iespēja darbu uzrakstīt citā laikā (noteikti uzreiz jāpaziņo klases audzinātājam un jābūt ārsta zīmei)!!