trešdiena, 2019. gada 28. augusts

Par darba organizāciju 2018./2019.mācību gadā

Sakarā ar neplānoti ieilgušajiem skolas ēkas rekonstrukcijas darbiem, diemžēl, šo mācību gadu uzsāksim strādājot līdzīgi kā 2018./2019.mācību gadā:
Pirmsskolas grupas strādās Striķu skolas ēkā, savās telpās. Pirmsskolas grupa "Bitītes" gada siltajos mēnešos ikdienā darbosies brīvā dabā.
Sākumskolas 1.-3.klase strādās Striķu skolas ēkā, vecās skolas 2.stāvā. Sākumskolas 1.-3.M (sk.Daigas grupa) gada siltajos mēnešos darbosies brīvā dabā.
Sākumskolas 4.-6.klase strādās Striķu muižā.
     4.-5.K (sk.Ilzes K grupa) strādās muižas ēkas 2.stāva telpā. 
     4.-5.N (sk.Noras grupa) strādās muižas ēkas 1.stāvā (bijušais grāmatvedes kabinets).
     6.klases darbosies atsevišķi - muižas ēkas 1.stāvā (bijušā semināru telpa)

Mācīsimies šādās jaukta vecuma grupās jeb saimēs:
     3.-6.gadus vecie pirmsskolas bērni:
          "Mārītes" kopā ar sk.Rimonu Rozi
          "Skudriņas" kopā ar sk. Andu Plānicu
          "Zīļuki" kopā ar sk.Santu Miezi
          "Bitītes" kopā ar sk.Gitu Ulenu
     1.-3.klases vecuma bērni:
         1.-3. I grupa kopā ar sk.Ilzi Kalniņu
         1.-3. M grupa kopā ar sk.Māru Neimani
         1.-3. D grupa kopā ar sk.Daigu Neimani
    4.-5.klases vecuma bērni:
         4.-5.K grupa kopā ar sk.Ilzi Kleimani
         4.-5.N grupa kopā ar sk.Noru Kožokaru
    6.klase mācīsies atsevišķi kopā ar priekšmetu skolotājiem klases audzinātājas Anitas Danenbergas virsvadībā.

Skolā šogad mainīsies sekojoši skolotāji:
  Turpmāk mācīs:
       Mūziku -  sk.Gita Rumba 
       Sportu - sk.Signe Birkenberga

 Papildus nodarbībās piedāvāsim:
       Dejas un teātris kopā ar sk.Ilzi
       Koris kopā ar sk.Gitu
       Robotika kopā ar sk.Inesi
       Sports kopā ar sk.Signi

 Skolas ēkā visi ceram atgriezties šā gada oktobra mēnesī!