ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

Līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā, skola ir radusi iespēju iegādāties portāla Uzdevumi.lv licences. Aicinām izmantot šo lielisko iespēju un mudināt bērnus brīvajos brīžos izmantot savas viedierīces izglītojošiem mērķiem!
Diemžēl, sakarā ar aktuālajiem datu aizsardzības pasākumiem, bērnu reģistrāciju darbam portālā  drīkst veikt tikai vecāki. Skolēniem, kuriem jau iepriekš bija piekļuves iespējas, atkārtota reģistrācija nav jāveic. Veiksmi mācībās un punktu krāšanā! 

 
Skolas mācību darba fiksēšanai, kā iepriekš, izmantojam portālu e-klase, ko droši var izmantot arī vecāki, lai aplūkotu stundā darītos darbiņus, informāciju par mājas darbiem, vērtējumus.Tāpat arī portālā ir lieliska iespēja pieteikt bērna kavējumu elektroniski, bez nepieciešamības tieši vai telefoniski kontaktēties ar klases vai grupiņas audzinātāju. 
Portāla izveidotie ieteikumi vecākiem - šeit.