otrdiena, 2019. gada 5. novembris

Par skolēnu ēdināšanu šajā mācību gadāVēlamies Jūs informēt par Striķu skolas skolēnu un pirmsskolēnu ēdināšanu:
·         skolēniem pusdienas Striķu skolā izmaksā 2,00 EUR,
·         pirmsskolēniem brokastis un pusdienas 2.00 EUR un launags 0,20 EUR.

Dažādām klašu grupām un pirmsskolas audzēkņiem ir piemērotas dažādas atlaides:

1.      Pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem vēl nav 5 gadi, atlaidi piemēro tikai tad, ja ģimenē ir 2 vai vairāk bērni, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādi. Tad jaunākajiem no šiem bērniem pusdienas 100% apmaksā Saldus novada pašvaldība, ja vismaz viens no vecākiem ir deklarējis savu dzīves vietu Saldus novada administratīvajā teritorijā. (2019.gada 22.augusta sēdes protokols Nr.9 89.§ Par pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanu).
·         ja Jums ir dvīņi, tad vienam no dvīņiem apmaksā ēdināšanas izdevumus.
·         ja Jūsu bērni apmeklē dažādas izglītības iestādes Saldus novadā, tad Jums jāinformē izglītības iestādes vadība, kurā mācās Jūsu jaunākie bērni, lai Jums var piemērot pienākošās atlaides par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanu.

2.      Ja Jūsu bērns mācās 1. līdz 4.klasē, tad Jūsu bērnam pienākas ēdināšanas atlaide 1,42EUR dienā. Šo atbalstu piešķir no Valsts budžeta līdzekļiem, un tas ir vienāds visā valstī. Jums jāpiemaksā par pusdienām 0,58 EUR dienā.

3.      Ja Jūsu bērnam ir 5 vai 6 gadi, tad Jūsu bērnam pienākas 1,00 EUR atlaide dienā. Šo atbalstu piešķir Saldus novada pašvaldība. Tātad par pusdienām Jums jāpiemaksā 1,00EUR dienā un, ja bērns ēd launagu, tad 0,20 EUR dienā.

4.      Ja Jūsu bērns mācās 5. līdz 9.klasē, tad Jūsu bērnam pienākas 1,00 EUR atlaide dienā. . Šo atbalstu arī piešķir Saldus novada pašvaldība. Tātad par pusdienām Jums jāpiemaksā 1,00 EUR dienā.

5.      Ja vecāki ir nokārtojuši brīvpusdienas caur Sociālo dienestu, tad Jūsu bērnam ēdināšanas izmaksas sedz 2,00 EUR apmērā par dienu. Ja Jūsu bērns ēd arī launagu, tad 0,20 EUR Jums ir jāpiemaksā pašiem.

6.      Ja Jūsu bērns neatbilst nevienam no iepriekš uzskaitītajiem variantiem, tad Jums jāmaksā par ēdināšanu pilnā apmērā.

Sakarā ar to, ka no Valsts budžeta līdzekļiem skolēnu ēdināšanai ir izveidojies uzkrājums, tad šo uzkrājumu var izmantot citu klašu bērnu ēdināšanai. Tas nozīmē, ka, ja Jūsu bērns mācās 5. vai 6.klasē Striķu skolā, tad izdevumus par Jūsu bērna ēdināšanu 1,42 EUR dienā sedz no Valsts budžeta līdzekļiem un atlikušo 0,58 EUR sedz Saldus novada pašvaldība. Saprotamāk ir, ka Jūsu bērnam tiks apmaksātas pusdienas 100% apmērā, kamēr beigsies Valsts budžeta līdzekļu uzkrājums.

Atgādinām, ka pirms rēķina apmaksas, jāpārliecinās, vai ir norādīts pareizs rēķina numurs, pareiza rēķina summa un pareizs konta numurs:  LV17HABA0551044420085.

Ar cieņu,
biedrības Druve valdes locekle Iveta Meijere tel. 26060061
ēdināšanas administratore Agita Sormule tel. 29338403