pirmdiena, 2019. gada 9. decembris


logopēdes Dainas Ābeles
praktisko nodarbību cikla
1.nodarbība

Fonemātikas
attīstošās spēles

notiks šā gada 13.decembrī plkst 18.00
Striķu skolas jaunās ēkas 2.stāva hallē

Nodarbība paredzēta īpaši 5 un 6 gadus vecu bērnu vecākiem. Tajā uzzināsim teorētisko pamatojumu, kādēļ šādas spēles ir vajadzīgas. Praktiski vingrinoties uzzināsim, ko vecāki var darīt kopā ar bērnu mājās!


Pasākums ir bezmaksas, tā izmaksas sedz Saldus novada Izglītības pārvaldes Izglītības iestāžu atbalsta programma “Vecāki un skola roku rokā”, aicinām izmantot šo iespēju!

otrdiena, 2019. gada 3. decembris

Vai vēlaties palīdzēt savam bērnam mācībās un dzīvē?

Protams, ka vēlaties!

Tādēļ Striķu skolai ir patiess prieks piedāvāt savu pirmsskolēnu un 1.-3.klašu bērnu vecākiem praktisku un teorētisku nodarbību ciklu, kas palīdzēs vecākiem izprast un risināt sava bērna logopēdiskās problēmas (arī - miofunkcionālie traucējumi).
Nodarbības vadīs Saldus novada vadošā logopēde un pieredzējusi speciāliste savā jomā - Daina Ābele. Pasākumu finansiāli apmaksā Saldus novada Izglītības pārvaldes Izglītības iestāžu atbalsta programma "Vecāki un skola roku rokā"

Pirmā nodarbība "Miofunkcionālie traucējumi - iemesli, izpausmes un sekas" jau šo piektdien, 6.decembrī 18.00, Striķu sākumskolas jaunās ēkas 2.stāva hallē.
 !!Ļoti aicinām tiešām izmantot šo bezmaksas iespēju dzirdēt svarīgu informāciju un gūt praktiska darba idejas un vingrinājumus patstāvīgam darbam mājās!!

Informāciju par turpmākajām aktivitātēm saņemsiet pirmās nodarbības laikā. Tās ir plānotas 13.decembrī, 10.janvārī un 17.janvārī.