trešdiena, 2020. gada 22. janvāris

Ar pirmdienu, 27.janvāri tiks mainīti stundu laiki!

Tā kā bērniem ir pārāk maz laika lauka pauzei un āra aktivitātēm, skolēnu padome kopā ar skolotāju pedagoģisko padomi ir vienojusies par šādām izmaiņām stundu un nodarbību laikos no šā gada 27.janvāra:

1.stunda - 8.30 - 9.10
2.stunda - 9.15 - 9.55
   Brokastis - 9.55 - 10.05 
3.stunda - 10.05. - 10.45
4.stunda - 10.50 - 11.30
5.stunda - 11.35 - 12.15
   Pusdienas un lauka pauze - 12.15 -  12.55 (iekšā no āra nākam 12.50)
6.stunda -  12.55 - 13.35
7.stunda - 13.40 - 14.20
   Uz autobusu ejam ģērbties 14.20

pirmdiena, 2020. gada 13. janvāris
logopēdes Dainas Ābeles
praktisko nodarbību cikla
trešā, noslēdzošā nodarbība

Kā palīdzēt bērnam
lasīšanā?

notiks šā gada 17.janvārī plkst 18.00
Striķu skolas jaunās ēkas 2.stāva hallē

Nodarbība paredzēta īpaši 6 gadus vecu bērnu un 1.-2.klašu skolēnu vecākiem.
Uzzināsim teorētisko pamatojumu un vingrinoties noskaidrosim, ko vecāki var darīt kopā ar bērnu mājās!


Pasākums ir bezmaksas, tā izmaksas sedz Saldus novada Izglītības pārvaldes Izglītības iestāžu atbalsta programma “Vecāki un skola roku rokā”, aicinām izmantot šo iespēju!

ceturtdiena, 2020. gada 2. janvāris

logopēdes Dainas Ābeles
praktisko nodarbību cikla
2.nodarbība

Diferencēšana
(Problēmas garo/īso patskaņu un balsīgo/nebalsīgo līdzskaņu izšķiršanā. Kāpēc tas ir nopietni un kā bērnam palīdzēt?)

notiks šā gada 10.janvārī plkst 18.00
Striķu skolas jaunās ēkas 2.stāva hallē

Nodarbība paredzēta īpaši 5 un 6 gadus vecu bērnu, kā arī 1.-2.klases skolēnu vecākiem.  Praktiski vingrinoties uzzināsim, ko vecāki var darīt kopā ar bērnu mājās!


Pasākums ir bezmaksas, tā izmaksas sedz Saldus novada Izglītības pārvaldes Izglītības iestāžu atbalsta programma “Vecāki un skola roku rokā”, aicinām izmantot šo iespēju!