trešdiena, 2020. gada 12. februāris

Fotografēšanās skolā

notiks 23.martā kopā ar fotokompāniju "ANGEL Studio"!
Informācija un atļauju aizpildīšana pie klašu audzinātājiem Prezentāciju dienā (13.marts). 
Fotoattēlus priekšstatam var apskatīt www.fotoangels.lv

ceturtdiena, 2020. gada 6. februāris

1.klases brīvlaiks Striķu skolā - 17.-23.februāris

Saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumu Nr.777 (11.12.2018.) 9.punktu:

"Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī." 

Striķu sākumskolā 1.klases skolēnu papildu brīvlaiks tiek noteikts no 17.-23.februārim!