trešdiena, 2020. gada 12. februāris

Fotografēšanās skolā

notiks 23.martā kopā ar fotokompāniju "ANGEL Studio"!
Informācija un atļauju aizpildīšana pie klašu audzinātājiem Prezentāciju dienā (13.marts). 
Fotoattēlus priekšstatam var apskatīt www.fotoangels.lv