otrdiena, 2020. gada 31. marts

IZM aptauja vecākiem par attālināto mācību procesu (pieejama aizpildīšanai līdz 1.04.2020.)Ņemot vērā to, ka kopš 23.marta visās Latvijas skolas tika uzsākta attālināto mācību īstenošana (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”), Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi. Aptaujas būs pieejamas līdz š. g. 1. aprīlim (termiņš pagarināts līdz 2.aprīlim)

Aptaujas lūdzam aizpildīt: 
• 7.-12. klases un 1.-4. kursa profesionālo izglītības iestāžu skolēniem;
• 1.-12. klases skolēnu vecākiem;
* Skolotaajiem 
Lai sāktu pildīt aptauju, aptaujai jāreģistrējas ar savu Mykoob vai E-klases pieeju! - (ja vecākiem nav, lūdzu sūtiet pieprasījumu uz inese.gustina@saldus.lv un norādiet savu tel nr. paroles nosūtīšanai!)


Saite uz aptauju: https://edurio.com/izm

ceturtdiena, 2020. gada 19. marts

IZM videokonferences ieraksts VECĀKIEM par attālinātajām mācībām


ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA SHĒMA STRIĶU SĀKUMSKOLĀ!!! Attālināto mācību laikā plānojam strādāt pēc apstiprinātā nodarbību saraksta. Procesa laikā:

Vecāku pienākumi:
Skolēnu pienākumi
Priekšmetu skolotāju pienākumi
Klašu audzinātāju pienākumi:
Pārliecināties, ka bērns katru darba rītu (no 8.30) atrodas pie viedierīces un ir gatavs saņemt instrukcijas par dienā veicamajiem uzdevumiem.

Dienas beigās pārjautāt, vai paveikts viss dienas gaitā plānotais, sniegt palīdzību, ja nepieciešams.

Ja bērns nevar piedalīties mācībās veselības stāvokļa vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ, vecāka pienākums ir nekavējoties ziņot klases audzinātajam, kas tiek fiksēts kā attaisnoti kavētas stundas.

Pārliecināties, lai stundu laikā (8.30 – 14.20) bērni neatrodas ārpus mājas, izņemto gadījumus kad tas nepieciešams mācību uzdevuma veikšanai)

Sekot līdzi, lai digitālo ierīču un interneta sakaru kvalitātei un darba kārtībai, nepieciešamības gadījumā steidzami ziņot, lai varam meklēt risinājumus!
Katru rītu 8.30 atrasties pie pieejamās digitālās ierīces un noskaidrot dienas laikā plānoto e-klasē.

Piedalīties visas plānotajās tiešsasitēs, izņemot, ja tas nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ – šādos gadījumos nekavējoties informēt klases audzinātāju (WhatsApp vai telefoniski)

Pildīt visus e-klasē norādītos uzdevumus plānotajos stundu laikos.

Gadījumos, ja e-klases sistēma”uzkaras” – sazināties ar klases audzinātāju un saņemt dienas uzdevumus WhatsApp vai telefoniski
Savlaicīgi (vismaz dienu iepriekš) izplānot veicamos uzdevumus pa klasēm un apkopot tos Word formātā.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt uzdevumus skolēnu e-klasē. Word dokumentu obligāti nosūtīt Inesei (izmantosim e-klases traucējumu gadījumā).

Savu stundu laikā obligāti ir sasniedzami skolēniem telefoniski vai WhatsApp, iespēju robežās vismaz reizi nedēļā plāno klasei tikšanos tiešsasitē.

Izplānot un nodrošināt atgiezenisko saiti – kādā veidā bērni informēs par uzdevumu veikšanu? Kādā veidā skolotājs paziņos, vai uzdevums ir ieskaitīts, vai ne.
Plānot un vadīt savas nodarbības attālināti – savlaicīgi plānot, nodrošināt atgriezenisko saiti.

Katru rītu (līdz 8.20) iekopēt savus uzdevumus skolēnu e-klasē.

E-klases traucējumu gadījumā nosūtīt skolēniem dienas uzdevumus WhatsApp vai sms (savus un priekšmetu skolotāju).

Fiksēt kavējums e-klasē (ja tādi ir).

Uzturēt kontaktu ar skolēniem, klases skolēnu vecākiem vai aizbildņiem

Sekot līdzi mācību procesam savā klasē, problēmu gadījumā nekavējoties informēt Inesi.
Atceramies, ka neveiksmes gadījumā attālinātās mācības tiks pārtrauktas un sekos skolēnu papildus brīvlaiks ar sekojošām mācībām vasarā!

Tikai kopā mēs to varam! Izturību un pacietību mums visiem! 😊

pirmdiena, 2020. gada 16. marts

Par skolas darbu no 16.marta

16.-22.marts - skolēnu pavasara brīvlaiks.

No 23.marta mācības notiek attālināti (detalizēta informācija sekos).

Īpaša informācija vecākiem:
* Attālinātās mācībās, visticamāk, izmantosim e-klasi un uzdevumi.lv. Ja kādam vēl nav piekļuve šiem resursiem, lūdzu nosūtiet audzinātājam  sava bērna vārdu un telefona numuru, uz kuru nosūtīt paroli (saņemsiet sms).

* !!! Šobrīd ministrijas uzstādījums ir, ka bērniem būs jāmācās no rīta, plānotajos stundu laikos un vecākiem jāziņo, ja kāds bērns to nedara, tas skolotājam būs jāfiksē kā kavēta stunda!!! Saprotams, ka šādi tiks novērsta bērnu pulcēšanās un staigāšana apkārt dienas laikā.

pirmdiena, 2020. gada 9. marts

Robotikas pusfināla sacensības Jelgavā

Svētdien, 8.martā, mūsu komanda "Roboteri" piedalījās starptautiskās organizācijas First Lego League 2019./2020. gada sezonas "City Shaper" Latvijas pusfinālā Jelgavas 4.sākumskolā.

Mūsu komandas dalību atbalstīja: 
  • Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) - robotikas nodarbības un transporta izdevumi braucienam.
  • Biedrība vecāku klubiņš "Druve" - komandas vizuālais noformējums - T-krekli.
  • Biedrība First Lego League - aprīkojums - robots un sacensību laukumi.
  • Individuālie ziedotāji - sacensību roboti.