piektdiena, 2020. gada 6. marts

Sākumskolas ekskursija uz Democentru

Striķu skolas 1.-3.klašu skolēni šodien, 6.martā, apmeklē Kurzemes Demo centru Ventspilī. Brauciena ceļa izdevumus, kā arī skolēnu ieejas biļetes zinātnes centrā apmaksā projekts

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

 pasākuma Tehnoloģiju gads ietvaros!