trešdiena, 2020. gada 10. jūnijs

Iesniegums par pabalstu saņemšanu skolēniem un daudzbērnu ģimenēm attālināto mācību laikā jāiesniedz līdz 10. jūnijam

28. maija Saldus novada domes sēdē deputāti piešķīra atkārtotu pabalstu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā 10,00 eiro apmērā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārizglītojošā skolā mācības no 1. līdz 12. klasei un kuram viens no vecākiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novadā.
Deputāti papildus daudzbērnu ģimenēm piešķīra pabalstu 10 eiro apmērā par katru bērnu, kurās viens no vecākiem dzīvesvietu ir deklarējis Saldus novada administratīvajā teritorijā.
Sīkāka informācija Saldus novada mājas lapā