ceturtdiena, 2020. gada 15. oktobris

Par pirmsskolas grupiņu (bērnudārza) darba organizāciju skolēnu brīvlaikā no 19.-23.oktobrim

Atbilstoši skolas direktores rīkojumam brīvlaikā pirmsskolas grupas strādā dežūrrežīmā sekojošā kārtībā:

Pirmdiena – audzinātāja Gita, auklīte Vēsma, parastais darbalaiks;

Otrdiena – audzinātāja Anda, auklīte Vēsma, parastais darbalaiks;

Trešdiena – pedagogu metodiskā diena, pirmsskola nestrādā;

Ceturtdiena – audzinātāja Rimona, auklīte Vilija, skolā elektrības atslēgums, darbalaiks līdz 15.00;

Piektdiena – audzinātāja Santa, auklīte Vilija, parastais darbalaiks.

Resursu ekonomijas dēļ, (pēc vecāku aptaujas prognozēti kopumā 10 bērni visā pirmsskolā), tiks nodrošinātas brokastis, bet pusdienas vecākiem jādod līdzi.