pirmdiena, 2020. gada 7. decembris

Nodarbību saraksts no 7.decembra

 Pirmdienas – ierastajā kārtībā saskaņā ar iepriekš apstiprināto Stundu sarakstu

Otrdienas:

 

4.klase N.grupa

klātienē

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

4.klase K.grupa

klātienē

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A.

8.30

Apvienotās mācības (rīta Zoom ar audzinātāju)

Apvienotās mācības (rīta Zoom ar audzinātāju)

1.

9.15

Matemātika

Latviešu valoda

Angļu valoda (Zoom)

Matemātika

Latviešu valoda

Angļu valoda (Zoom)

2.

10.05

3.

10.50

Dabaszinības

Angļu valoda

(Zoom)

Latviešu valoda

Dabaszinības

Angļu valoda

(Zoom)

Latviešu valoda

4.

11.35

Sociālās zinības

Literatūra

Sociālās zinības

Literatūra

5.

12.55

 

Informātika

Kristīgā mācība f (Zoom)

6.

13.40

Kristīgā mācība f (Zoom)

Apvienotās mācības

 

Trešdienas:

 

4.klase N.grupa

klātienē

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

4.klase K.grupa

klātienē

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A.

8.30

Krievu valoda

Literatūra

Matemātika

Krievu valoda

Literatūra

Matemātika

1.

9.15

Matemātika

Latviešu valoda un

literatūra

Matemātika

Latviešu valoda un valoda un literatūra

2.

10.05

Krievu valoda

Krievu valoda

3.

10.50

Dabaszinības angļu valodā

Dabaszinības angļu valodā

4.

11.35

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Krievu valoda

5.

12.55

Vizuālā māksla

Vizuālā māksla

6.

13.40

 

 

 

 

 


 

 

Ceturtdienas:

 

4.klase N.grupa

klātienē

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

4.klase K.grupa

klātienē

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A.

8.30

Latviešu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

1.

9.15

2.

10.05

Angļu valoda

Matemātika

Latvijas vēsture

Angļu valoda

Matemātika

Latvijas vēsture

3.

10.50

Pasaules vēsture

Pasaules vēsture

4.

11.35

Sports un veselība

Mūzika

Mūzika

Sports

Mūzika

Mūzika

5.

12.55

Mūzika

Sports

Sports

Mūzika

Sports

Sports

6.

13.40

 

 

Apvienotās mācības

 

 

Apvienotās mācības

 

Piektdienas:

 

4.klase N.grupa

klātienē

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

4.klase K.grupa

klātienē

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A.

8.30

Dizains un tehnoloģijas

Apvienotās mācības

Dizains un tehnoloģijas

Apvienotās mācības

1.

9.15

Vizuālā māksla

Matemātika

Apvienotās mācības

Matemātika

2.

10.05

Teātris

Latviešu valoda

Teātris

Latviešu valoda

3.

10.50

Mūzika

Apvienotās mācības

Vizuālā māksla

Mūzika

Informātika

Informātika

4.

11.35

Datorika

Sports

Sports

Datorika

Sports

Sports

5.

12.55

Sports un veselība

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Sports

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

6.

13.40

 

Mājturība un tehnoloģijas f

Mājturība un tehnoloģijas f

 

Mājturība un tehnoloģijas f

Mājturība un tehnoloģijas f

 

Atšifrējumi sarakstā:

 

Nodarbība kopā ar sk.Noru Kožokaru

 

Nodarbība kopā ar sk.Ilzi Kleimani

 

Stunda, kuras uzdevumu vari veikt sev tīkamā laikā, vai pēc īpašiem skolotāja norādījumiem

“Apvienotās mācības”

Klases stunda, Sociālās zinības, Dabaszinības un Vizuālā māksla (K) - pēc skolotāja ieskatiem