trešdiena, 2021. gada 22. decembris

20.decembris skolā

 20.decembrī skolā valdīja svētku noskaņa, jo klašu grupas baudīja koncertlekciju "Ziemassvētku pasaka", sadarbībā ar programmas "Latvijas Skolas Soma" atbalstu.

Koncertlekcijā bija iespēja doties uz salatēva namiņu, kurā dzirdēja interesantākās ziemassvētku pasakas no tādiem autoriem kā Hans Kristeans Andersens, Margarita Stāraste, Brāļi Grimmi un Kārlis Skalbe kā arī izdziedāties kopā skaistākās svētku dziesmas.

Pēc koncerta 1.-3. grupas piedalījās radošajās darbnīcās, bet 4.-6. grupas devās pārgājienā uz pilskalnu, kur kopā ar skolotāju Gati apguva praktiskas iemaņas par nometnes izveidošanu mežā. 

Lai visiem skaists šis svētku laiks!


otrdiena, 2021. gada 23. novembris

Koncertlekcija "Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija"

 17. un 22. novembrī klašu grupām bija iespēja noskatīties koncertlekciju "Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija"  programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

Koncertlekcija “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija” ir muzikāls stāsts par Latvijas nesenās vēstures notikumiem – Trešo atmodu, Dziesmoto revolūciju un Latvijas neatkarības atjaunošanu, tā palīdzēja iepazīt mūzikas klātbūtnes nozīmi vēsturiskos notikumos. 

Programmā iekļautas nozīmīgākās un simboliskākās atmodas laika dziesmas, kas savijas ar stāstu par to, kā notika Latvijas neatkarības atgūšana. Skanēja Zigmāra Liepiņa, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula un Jura Kulakova radītā mūzika. Stāsts par neatkarības atgūšanu veidots, konsultējoties ar Latvijas vēsturniekiem. Koncertstāstu papildināja gan vēsturiski kinokadri, gan īpaši veidoti videomateriāli. Programma ir interaktīva, skolēniem bija iespēja gan uzzināt ko jaunu, gan parādīt savas zināšanas un dziedāt visiem kopā.

pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

Testu veikšana

No 17.novembra testu veikšana skolēniem notiks 2 reizes nedēļā:

1. laboratorijā nonodams tests, bet 2.paštests.

Tā kā 18.novembris, ceturtdiena, ir brīvs, tad šonedēļ jāveic 2 paštesti - 17. un 21.novembrī.


Video pamācība antigēna ātrā paštesta veikšanai pieejama Centrālā laboratorija mājas lapā šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=2S11W-T4E3A


pirmdiena, 2021. gada 11. oktobris

Svarīga informācija:

Pamatojoties uz to, ka skolā ir vairāki Covid 19 saslimšanas gadījumi-

Brīvlaika nedēļa pārcelta. Brīvlaiks no 11.oktobra līdz 15. oktobrim.

14.oktobrī skolā notiks testēšana,lūdzam atvest bērnu, ja nav iespējas tikt uz testu, tas jāveic individuāli kādā no Saldus laboratorijām. Tests notiks skolas pagalmā. Laikus precizēs klašu audzinātāji.

Ar negatīvu testu skolēni mācību darbu turpinās no 18.oktobra.

Lūdzam novērot bērnu veselību un ievērot karantīnu atbildīgi!

 

Atgādinām:

Kontaktpersona ir cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies infekcijas slimības perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties.

  • Ja būsi kontaktpersona, Tev par to ziņos epidemiologs, ģimenes ārsts, darba kolektīva vai izglitības iestādes atbildīgā persona. Ja ziņu par to, ka esi saskāries ar Covid-19 pacientu, saņem ātrāk no kāda cita, esi atbildīgs - paliec mājās!  
  • Ievēro karantīnu, uzturoties dzīvesvietā.
  •  Tavi mājinieki var turpināt ikdienas gaitas un doties uz darbu, skolu, bērnudārzu u.tml. kā ierasts. Ja iespējams, mājiniekiem ieteicams vienoties ar darba devēju par darba pienākumu veikšanu attālināti. 
  •  Seko savam veselības stāvoklim: mēri ķermeņa temperatūru divas reizes dienā (no rīta un vakarā) un vēro, vai neparādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.)
  • Tiklīdz parādās elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nekavējoties sazinies ar ģimenes ārstu, kurš lems par turpmāko ārstēšanu
  • Bieži un rūpīgi (vismaz 20–40 sekundes) mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, tostarp pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma u.tml. vai lieto spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli
  • Nepakļauj citus inficēšanās riskam, maksimāli samazinot tiešus kontaktus – neuzņem viesus, nedodies ciemos, neizmanto sabiedrisko transportu u.tml  
Visiem veselību!
Informācija no https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam

piektdiena, 2021. gada 10. septembris

Izglītības procesa organizēšana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolā

 

Izglītības  procesa organizēšana

1. Izglītības process tiek organizēts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, Skolas telpu pieejamības un skolotāju nodrošinājuma.

2. Mācību stundas sākas plkst. 8.30;

3. Skolā drīkst ierasties ne ātrāk kā 7.50;

4. Pa centrālās ieejas durvīm no plkst. 7.50 Skolā ienāk 1.-3.klase;

5. Pa pagraba durvīm no plkst 7.50 Skolā ienāk 4.-6.klase un pirmsskolas grupa “Bitītes”;

6. Pa vecās skolas ēkas durvīm no plkst 7.30 Skolā ienāk pirmsskolas grupas “Skudriņas”, “Mārītes” un “Zīļuks”;

7. Jaunās skolas ēkas garderobe ir sadalīta uz pusēm 1.-3.klases un 4.-6.klases  daļā, skolnieki savstarpēji nekontaktējas.

Pusdienu laiki:

Sākumskolai (1.-3.klase) 11.30

Sākumskolai ( 4.-6.klase) 12.15

Pirmsskolai 12.35

8. Pēc pusdienām  skolēni uzturas āra starpbrīdī skolas teritorijā.

9. Mācību stundas notiek pēc” klašu sistēmas”, katrai klasei ir noteikta telpa, kur tā atrodas visu mācību stundu laiku, izņemot mūzikas, sporta, svešvalodu, informātikas un tml. stundas.

10.Klašu telpās nepārtraukti darbojas ventilācijas iekārtas, kā arī, nepieciešamības gadījumā, vēdināšanu nodrošina atverot logus.

11. Gaidot sabiedrisko transportu, izglītības iestādes darbinieki uzrauga distances ievērošanu skolas pagalmā. Klašu audzinātāji aktualizē sejas masku nepieciešamību sabiedriskajā transportā.

12. Reizi nedēļā skolēni veic testēšanu uz Covid 19. Par testu precīzu aizpildīšanu un noformēšanu atbildīgi grupu audzinātāji.

13. Ja testa veikšanas dienā izglītojamais nav skolā, tad par atsevišķa testa nodošanu atbildīgi ir bērna vecāki vai likumīgie aizbildņi.

14. Ja kādam izglītojamajam vai skolotājam tiek konstatēts pozitīvs testa rezultāts, tad izvērtējot situāciju, visām kontaktpersonām tiek noteikta 14 dienu karantīna, kuras laikā skola, iespēju robežās, nodrošina attālinātas mācības.

15. Ja izglītojamais ir kontaktpersona, bet inficēšanās notikusi nesaistīti ar izglītības iestādi, tad karantīnas laikā skolēnam jāseko ierakstiem e klasē un jāstrādā patstāvīgi, izmantojot digitālos mācību līdzekļus. Reizi nedēļā grupas audzinātājs nodrošina skolēnam individuālu konsultāciju.

pirmdiena, 2021. gada 23. augusts

Ieteicamie mācību līdzekļi 1.-3.klasei


 

1.Septembris ir klāt!

Ieteicamie mācību līdzekļi 4.-6.klasei

4.-6. klasei ieteicamie mācību līdzekļi

 

Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

·         A4 līniju klade ar spirālveida sašuvumu (5., 6. klase turpina iepriekšējā gada).

·        Grāmata lasīšanai.

Matemātika

·        A4 rūtiņu klade ar spirālveida sašuvumu  (5., 6. klase turpina iepriekšējā gada).

·        Lineāls (20 cm).

Angļu valoda

·        A4 līniju vai rūtiņu (pēc izvēles) klade ar spirālveida sašuvumu (5., 6. klase turpina iepriekšējā gada).

·        Mape ar kabatiņām.

Krievu valoda

·        Līniju burtnīca.

·        Plānā mape (der pagājušā gada).

Informātika

·        Rūtiņu klade (plānā) (5., 6. klase turpina iepriekšējā gada).

Kristīgā mācība

·        Plānā mape (der pagājušā gada).

Vizuālā māksla

·        A4 zīmēšanas bloks.

·         Flomāsteri (12 krāsas).

Mūzika

·        Nošu burtnīca (der pagājušā gada).

Sports

·        Īsais sporta tērps (vingrošanai iekštelpās).

·        Garais sporta tērps (vingrošanai ārā).

Vēsture un sociālās zinības

·        Rūtiņu burtnīca

·        Mape darba lapām

 

+

·        Biezā mape pabeigtajiem darbiņiem (der pagājušā gada).

·        Kancelejas papīrs A4 (paka).

·        Tualetes papīrs (8 ruļļi).

Penālis

·        Parastais zīmulis.

·        Dzēšgumija.

·        Zilā pildspalva.

·        Melnā pildspalva (tintes).

·        Krāsu zīmuļi (12 krāsas).

·        Šķēres.

·        Līmes zīmulis.

·        Transportieris.

·        Cirkulis.

 

·       Materiālus mājturībai skolotāji pateiks vēlāk.

·       Lauka pauzē ejam ārā jebkuros apstākļos, tāpēc apģērbam un apaviem jābūt piemērotam!