ceturtdiena, 2021. gada 21. janvāris

Mācības Striķu skolā no 25.janvāra

 Atbilstoši valdības lēmumam, no pirmdienas, 25.janvāra beidzas skolēnu brīvlaiks un attālinātājās mācībās dodas visi 1.-6.klašu skolēni. Sekojam līdzi norādēm pie saviem audzinātājiem! Stundu sarakstu un plānotos uzdevumus ērti var aplūkot skolvadības sistēmā e-klase.

Klātienē darbu turpina tikai pirmsskolas grupiņas.

Iespējamas izmaiņas darba organizācijā var būt tikai no 8.februāra, sekojam līdzi jaunākajai informācijai!