piektdiena, 2021. gada 8. janvāris

Mācību atsākšana Striķu skolā no 11.janvāra


 Sveiciens visiem jaunajā gadā!

Vakar, 7.janvārī, valdības sēdē tika pieņemti lēmumi, kuriem jāseko arī mums visiem. Tie ir šādi:

1) 1.-4.klase turpina ziemas brīvlaiku ar pagarinātu mācību gadu jūnija mēnesī. Mūsu skolas skolotāji ir atvērti šīs grupas bērniem izsniegt mājās pildāmus uzdevumus.

2)  5.-6.klase atsāk mācīties attālināti - stundu plānojums iepriekšējais (skatīt zemāk vai e-klasē)

Šobrīd ir plānots, ka  25.janvārī skolās klātienē varētu atgriezīsies 1.-4.klase.

Lai mums visiem laba veselība un izturība! 

 

Attālināto nodarbību plānojums no 11.janvāra:

Atšifrējumi sarakstā:

 

Fakultatīva stunda

Pirmdienas:

 

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A)8.30

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

1)9.15

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

Matemātika

2)10.05

3)10.50

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

Dabaszinības

4)11.35

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

Sociālās zinības

5)12.55

 

 

 

 

6)13.40

 

 

 

 

Otrdienas:

 

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A)8.30

Klases stunda

Dabaszinības

1)9.15

Latviešu valoda

Angļu valoda (Zoom)

Latviešu valoda

Angļu valoda (Zoom)

2)10.05

3)10.50

Angļu valoda

(Zoom)

Latviešu valoda un literatūra

Angļu valoda

(Zoom)

Latviešu valoda un literatūra

4)11.35

5)12.55

Informātika

Kristīgā mācība f

6)13.40

Kristīgā mācība f

Vizuālā māksla

Trešdienas:

 

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A)8.30

Literatūra

Matemātika

Literatūra

Matemātika

1)9.15

Latviešu valoda un

literatūra

Latviešu valoda un valoda un literatūra

2)10.05

Krievu valoda

Krievu valoda

3)10.50

4)11.35

Matemātika

Krievu valoda

Matemātika

Krievu valoda

5)12.55

6)13.40

 

 

Ceturtdienas:

 

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A)8.30

Angļu valoda

Angļu valoda

1)9.15

2)10.05

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

Matemātika

Latvijas un pasaules vēsture

3)10.50

4)11.35

Mūzika

Mūzika

Mūzika

Mūzika

5)12.55

Sports

Sports

Sports

Sports

6)13.40

 

Sociālās zinības

 

Sociālās zinības

Piektdienas:

 

5.klase N.grupa

attālināti

6.klase N.grupa

attālināti

5.klase K.grupa

attālināti

6.klase K.grupa

attālināti

A)8.30

Dabaszinības (15.janvāris) vai

Vizuālā māksla (22.janvāris)

Klases stunda

1)9.15

Sociālās zinības

Matemātika

2)10.05

Latviešu valoda

Matemātika

Latviešu valoda

3)10.50

Sociālās zinības

Informātika

Informātika

4)11.35

Sports

Sports

Sports

Sports

5)12.55

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

Mājturība un tehnoloģijas

6)13.40

Mājturība un tehnoloģijas f

Mājturība un tehnoloģijas f

Mājturība un tehnoloģijas f

Mājturība un tehnoloģijas f