pirmdiena, 2021. gada 31. maijs

Saldus novada 1.-9. klašu skolēniem piešķir 37 eiro pabalstu attālināto mācību procesa laikā

27. maija domes sēdē deputāti piešķīra katram Saldus novada vispārējo izglītības 1.-9. klašu skolēnam pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā 37.00 eiro apmērā par laika periodu no 7. aprīļa līdz 31.maijam, ieskaitot laiku, kad mācības notika klātienē.

Arī šoreiz pabalsts tiks piešķirts neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas un bez materiālās situācijas izvērtēšanas, pārskaitot uz iesniegumā norādītās personas kredītiestādes konta numuru.

Iesniegums par pabalstu piešķiršanu jāiesniedz līdz 20.06.2021. plkst. 23.59. Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, Slimnīcas ielā 3a (iemetot pastkastītē) vai sūtot uz e-pastu: krize@saldus.lv. Iesniegumus var nodot arī dienas centros pagastu pārvaldēs.

Iesnieguma veidlapu var atrast šeit.