trešdiena, 2021. gada 22. decembris

20.decembris skolā

 20.decembrī skolā valdīja svētku noskaņa, jo klašu grupas baudīja koncertlekciju "Ziemassvētku pasaka", sadarbībā ar programmas "Latvijas Skolas Soma" atbalstu.

Koncertlekcijā bija iespēja doties uz salatēva namiņu, kurā dzirdēja interesantākās ziemassvētku pasakas no tādiem autoriem kā Hans Kristeans Andersens, Margarita Stāraste, Brāļi Grimmi un Kārlis Skalbe kā arī izdziedāties kopā skaistākās svētku dziesmas.

Pēc koncerta 1.-3. grupas piedalījās radošajās darbnīcās, bet 4.-6. grupas devās pārgājienā uz pilskalnu, kur kopā ar skolotāju Gati apguva praktiskas iemaņas par nometnes izveidošanu mežā. 

Lai visiem skaists šis svētku laiks!