svētdiena, 2022. gada 3. aprīlis

Kristīgais vārds

 Bailes un paļāvība

Raimonds Mežiņš, mācītājs Saldus M. Lutera draudzē