Angļu valodas prasmes

1.klase:
Pazīst angļu alfabēta burtus un to skaņas
Prot izlasīt, nosaukt un pārrakstīt vārdus angliski (ēdienu, rotaļlietu, krāsu, skaitļu 1-10 u.c. nosaukumus)
Saprot vienkāršas norādes (sit down, make a circle, open your books, colour the car red, u.c.)
Prot pateikt vienkāršas frāzes (hello, goodbye, How are you? Have you got..? Can I..?
Prot dziedāt līdzi dziesmas
2.klase:
Lasa vienkāršus teikumus, komiksus mācību grāmatās
Prot izlasīt, nosaukt un uzrakstīt no galvas vārdus angliski (ēdienu, rotaļlietu, krāsu, skaitļu 1-20 u.c. nosaukumus)
Prot pastāstīt un uzrakstīt vienkāršus teikumus par to, kas patīk, garšo, ko māk darīt, prot raksturot savu un citu izskatu u.c.
Prot veikt klausīšanās uzdevumus (audio ieraksts)
Spēj izveidot vienkāršu dialogu ar klasesbiedru, uzdodot un atbildot uz jautājumiem.
3.klase:
Lasa un tulko īsus tekstus par konkrēto stundas tēmu
Prot uzrakstīt īsu stāstiņu pats par stundā uzdoto tēmu (pēc dota parauga)
Sāk apgūt tieši angļu gramatikas principus (vienkāršo tagadni, prievārdus, personvārdus, salīdzināmās pakāpes u.c.)
Brīvi veido stāstījumu par uzdoto stundas tēmu
Individuāli veic rakstiskos uzdevumus
Turpina mācīties no galvas rakstīt vārdiņus angliski
Spēj no galvas iemācīties tekstu lomu spēlei vai dzejoli
4.klase:
Lasa un tulko tekstus rakstiski, prot veikt uzdevumus, kas saistīti ar teksta saturu
Turpina apgūt angļu gramatiku (tagadne, pagātne u.c.) Prot veikt gramatikas uzdevumus, ievietot vārdu tekstā, izlocīt pareizā locījumā atbilstoši 4. klases līmenim (A1)
Turpina apgūt angļu valodas rakstību (vārdiņi, teikuma formas) Prot uzrakstīt īsu vēstuli, eseju par doto tēmu
Prot izveidot prezentāciju par doto tēmu un jautājumiem un pastāstīt par to klasesbiedriem (ikdienas aktivitātes, mīļākais dzīvnieks u.c.)
5.klase:
Atšķir gramatikas laikus – tagadni, pagātni un nākotni
Prot uzrakstīt eseju ar vismaz 100 vārdiem
Veic gramatikas un vārdu krājuma uzdevumus
Veic uzdevumus balstoties uz audio vai video materiālu
Spēj komunicēt angliski, veidot teikumus, uzturēt sarunu
Izlasa mācību gadā vismaz 2 grāmatas angliski, veic uzdevumus balstoties uz saturu
Ir zināšanas par valstīm, kurās runā angliski (ģeogrāfija, kultūra, tradīcijas u.c.)