Sasniegtie rezultāti, beidzot 5. klasi, atbilstoši Pamatizglītības standarta matemātikā prasībāmMatemātiskā instrumentārija izveide

Izmantojot naturālos skaitļus, prot:
 • nolasīt un decimālajā sistēmā pierakstīt skaitļus līdz triljoniem (miljardiem) ieskaitot;
 • izmantot darbību īpašības aprēķinu atvieglošanai;
 • veikt četras aritmētiskās darbības, aprēķināt izteiksmes vērtību.*
Prot nolasīt un pierakstīt gadskaitļus, izmantojot romiešu ciparus.
Izmantojot parastās daļas, prot:
 • aprēķināt īstas un neīstas daļas vērtību no dotā skaitļa;
 • izteikt vienu skaitli kā otra skaitļa daļu;
 • izmantot daļas pamatīpašību tās pārveidošanā;
 • saskaitīt, atņemt, reizināt un dalīt ar veselu skaitli.*
Izmantojot galīgas decimāldaļas, prot:
 • pierakstīt un lasīt galīgas decimāldaļas, norādīt šķiru vērtības decimāldaļu pierakstā;
 • pieskaitīt, atņemt veselu skaitli;
 • pārveidot parasto daļu par galīgu decimāldaļu un otrādi.
Zina, ka pirmskaitļu ir bezgalīgi daudz.
Prot nosaukt pirmskaitļu virknes pirmos locekļus.
Prot:
  raksturot ģeometrisku figūru izmērus ar laukumu, tilpumu, leņķa lielumu;
  uzzīmēt dota lieluma leņķi, izmērīt ar transportieri leņķa lielumu, novērtēt to pēc acumēra.
Prot veikt mērījumus un aprēķināt taisnstūra un kvadrāta laukumu.
Prot noteikt zīmējumā riņķa līnijas centru un rādiusu.
Prot izdarīt vajadzīgos mērījumus un aprēķināt riņķa līnijas garumu.
Prot noteikt un uzzīmēt taisnstūra paralēlskaldni (arī kubu).
Prot veikt vajadzīgos mērījumus un aprēķināt taisnstūra paralēlskaldņa (kuba) virsmas laukumu un tilpumu.

Matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu analīzē

Prot lietot ātruma, laukuma, tilpuma pamatmērvienības.
Prot sakārtot augošā vai dilstošā secībā lielumus, kas doti pozitīvos racionālos skaitļos.

Matemātisko modeļu veidošana un pētīšana ar matemātikai raksturīgām metodēm

Prot uzrakstīt skaitlisku izteiksmi pēc tās vārdiska apraksta.
Prot lietot shēmas, stabiņu diagrammas, tabulas, prezentējot problēmas risinājumu.
Pilnveido savu matemātisko izpratību.

Minimums
 • Prot veikt četras aritmētiskās darbība ar naturaliem skaitļiems, aprēķināt izteiksmes vērtību saistītajā pierakstā.
 • Prot veikt darbības ar parastajām daļām.
 • Prot pārveidot parasto daļu par galīgu decimāldaļu un otrādi
 • Prot pierakstīt decimāldaļas, saskaitīt un atņemt, reizināt un dalīt ar veselu skaitli.
·         Prot veikt mērījumus un aprēķināt taisnstūra un kvadrāta laukumu.
·         Prot noteikt un uzzīmēt taisnstūra paralēlskaldni, aprēķināt tā tilpumu.
 • Uzzīmēt dotā lieluma leņķi, izmērīt ar transportieri leņķa lielumu
·         Prot lietot shēmas, stabiņu diagrammas, tabulas, prezentējot problēmas risinājumu.