Skolēniem

Klases vakara iesniegums
Iesniegums jāizdrukā, jāaizpilda un jāsaskaņo ar klases audzinātāju, direktores vietnieci audzināšanas darbā (skolotāja Agita) un skolas direktori.
!! Pirms saskaņošanas ar direktori   pasākuma dalībniekiem jāveic nepieciešamās drošības instruktāžas !!