SkolēniemSaldus novada pašvaldības 
Striķu sākumskolas visu nodarbību saraksts 2021./2022.m.g. II sem.

Klases vakara iesniegums
Iesniegums jāizdrukā, jāaizpilda un jāsaskaņo ar klases audzinātāju un skolas direktori.
Pirms saskaņošanas ar direktori   pasākuma dalībniekiem jāveic nepieciešamās drošības instruktāžas !