Darbinieki

Administratīvais darbs:

Daina Zandberga - skolas direktore

Irēna Lagūna, Daiga Neimane (skola) un Gita Ulena (pirmskola)- direktores vietnieces mācību darbā.

Madara Opolta- lietvedības speciāliste


Pirmsskola:

Gita Ulena - pirmsskolas grupa "Bitītes" 

Santa Mieze - pirmsskolas grupa "Zīļuks"

Rimona Roze - pirmsskolas grupa "Mārītes"

Anda Plānica - pirmsskolas grupa "Skudriņas"

Agita Buka - pirmskolas audzinātāja palīgs

Zaiga Platace - auklīte pirmsskolas grupiņā "Zīļuks"

Vilija Tuklere - auklīte pirmsskolas grupiņā "Mārītes"

Vēsma Tuklere - auklīte pirmsskolas grupiņā "Skudriņas"


1.-3.klases posms:

Irēna Lagūna - 1.-2 L.  grupa (saime)

Daiga Neimane- 1.-3 D.grupa (saime)

Ilze Kalniņa - 2.-3.I grupa (saime)


4.-6.klases posms:    

Nora Kožokaru - 4.-6.N grupa (saime).  Matemātikas skolotāja.  Skolas mazpulka         vadītāja.

Ilze Kleimane - 4.-6.K grupa (saime). Latviešu valodas skolotāja. 

Ingrīda Leiba -  latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.klasē

Anita Danenberga - angļu valodas skolotāja, ārpusklases pasākumi

Nataļja Žameida - krievu valodas skolotāja  

Sarmīte Bendrate - Robotikas nodarbības un IT skolotāja

Māra Bole - vēstures un sociālo zinību skolotāja. Kārto skolas arhīvu

Signe Birkenberga - sporta skolotāja

Gunārs Dūzens, Agita Sormule - mājturības un tehnoloģiju  skolotāji

Inga Meire - kristīgās mācības skolotāja, sociālais pedagogs

Gita Rumba - mūzikas skolotāja

 
Atbalsta personāls: 
Daina Ābele - logopēds


Par saimnieciskiem jautājumiem rūpējas: 

Ansis Jurevics - skolas saimnieks

Iveta Meijere - vecāku biedrības "Druve" priekšsēdētāja
 
Iveta Bitāne, Maira Kaire - ēdināšana skolā

Vizma Ķepīte, Tamāra Daukste, Inga Strautmane - rūpējas par kārtību skolā