Darbinieki

Administratīvais darbs

Daina Zandberga - skolas direktore.
Irēna Lagūna, Nora Kožokaru (skola), Gita Ulena (pirmskola)
                                    direktores vietnieces mācību darbā.
Madara Opolta- lietvedības speciāliste.

Pirmsskola

Gita Ulena - pirmsskolas skolotāja grupiņā "Bitītes".
Santa Mieze - pirmsskolas skolotāja grupiņā "Zīļuks".
Rimona Roze - pirmsskolas skolotāja  grupiņā "Mārītes".
Zaiga Platace - skolotāja palīgs  grupiņā "Zīļuks".
Anda Plānica - pirmsskolas skolotāja grupiņā "Skudriņas".
Vilija Tuklere skolotāja palīgs grupiņā "Skudriņas".
Vēsma Tuklere - skolotāja palīgs grupiņā "Mārītes".

1.-3. klases posms

Irēna Lagūna  1.-2. kl. - L  grupas audzinātāja.
Inga Želve  1.-3. kl.- D grupas audzinātāja.
Ilze Kalniņa  2.-3. -I grupas audzinātāja. Teātra skolotāja. Ārpusklases pasākumu organizatore.

4.-6. klase posms

Nora Kožokaru  -4.-6. kl.- N grupas audzinātāja.  Matemātikas skolotāja.  Mazpulka         vadītāja.
Ilze Kleimane  -4.-6. kl.- K grupas audzinātāja. Latviešu valodas skolotāja. 
Ingrīda Leiba   -latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.klasē.
Daina Zandberga - angļu valodas skolotāja 4.-6. kl..
Līga Mihailišina - angļu valodas skolotāja 1.-3.kl.
Nataļja Žameida - krievu valodas skolotāja.
Sarmīte BendrateIT skolotāja, robotikas skolotāja.
Gatis Baumanis - sporta skolotājs.
Gunārs Dūzens, Agita Sormule - mājturības un tehnoloģiju  skolotāji.
Gita Rumba - mūzikas skolotāja.
Daiga Neimane skolotāja 1.-3.kl., 4.-6.kl.posmā.

Atbalsta personāls

Daina Ābele-logopēds,
Madara Opolta- skolotāju palīgs 4.-6.kl. posmā.

Par saimnieciskiem jautājumiem rūpējas

Ansis Jurevics - skolas saimnieks.
Iveta Meijere - vecāku biedrības "Druve" priekšsēdētāja.
Iveta Bitāne, Maira Kaire - nodrošina ēdināšanu skolā.
Vizma Ķepīte, Aleh Ivanou, Tamāra Daukste- rūpējas par kārtību skolā.