Darbinieki

Administratīvais darbs:
Daina Zandberga - skolas direktore
Inese Gustiņa - direktores vietniece mācību darbā. Robotikas nodarbības un IT jautājumi skol.
Elīna Krecere - lietvedības speciāliste

Pirmsskola:
Gita Ulena - pirmsskolas grupa "Bitītes" 
Santa Mieze - pirmsskolas grupa "Zīļuks"

Rimona Roze - pirmsskolas grupa "Mārītes"
Anda Plānica - pirmsskolas grupa "Skudriņas"

1.-3.klases posms:
Irēna Lagūna - 1.-3.D grupa (saime)
Māra Neimane- 1.-3 M.grupa (saime)
Ilze Kalniņa - 1.-3.I grupa (saime)

4.-6.klases posms:    
Nora Kožokaru - 4.-6.N grupa (saime).  Matemātikas skolotāja.  Skolas mazpulka vadītāja.
Ilze Kleimane - 4.-6.K grupa (saime). Latviešu valodas skolotāja.
Ingrīda Leiba -  latviešu valodas un literatūras skolotāja 6.klasē
Anita Danenberga - angļu valodas skolotāja
Nataļja Žameida - krievu valodas skolotāja 
Māra Bole - vēstures un sociālo zinību skolotāja. Kārto skolas arhīvu
Signe Birkenberga - sporta skolotāja
Gunārs Dūzens, Agita Sormule - mājturības un tehnoloģiju  skolotāji
Inga Meire - kristīgās mācības skolotāja
Gita Rumba - mūzikas skolotāja 

Atbalsta personāls: 
Daina Ābele - logopēds
Kristīne Maka - psihologs

Par saimnieciskiem jautājumiem rūpējas: 
Ansis Jurevics - skolas saimnieks
Iveta Meijere - vecāku biedrības "Druve" priekšsēdētāja
Zaiga Platace - auklīte pirmsskolas grupiņā "Zīļuks"
Vilija Tuklere - auklīte pirmsskolas grupiņā"Mārītes"
Vēsma Tuklere - auklīte pirmsskolas grupiņā "Skudriņas"
Dace Upmane, Maira Kaire - ēdināšana skolā
Vizma Ķepīte, Tamāra Daukste, Inga Strautmane - rūpējas par kārtību skolā