Skolas vēsture


   Tagadējās Striķu skolas priekštece gandrīz pirms 180 gadiem atradusies Striķu muižā. Tajā vietā, kur šobrīd atrodas Striķu pamatskola, tā tika uzcelta 1876.gadā, bet jaunā skolas ēka pabeigta 1991.gadā.20.gs. sākumā skolā mācījās ap 40 skolēnu, bija četras klases, visām klasēm mācības notika vienā kopīgā telpā.  
  Neatkarīgās Latvijas laikā, skolā bija 2 klases.Padomju varas nodibināšanās ietekmēja arī skolas darbu, sākumā bija četras klases, bet pēc kara - septiņas. 1944./45. mācību gadā karadarbības dēļ skola nedarbojās vispār. 
  Pēc kara darbu uzsāka jauni, enerģiski pedagogi, kas skolu padarīja par sporta un kultūras centru pagastā. Par skolas direktori strādāja Valija Mētra. Ar panākumiem darbojās skolas dramatiskais pulciņš un deju kolektīvs. Skolēni devās pārgājienos un ekskursijās (tiesa gan, ar velosipēdiem un kravas automašīnās). 50.gados skolā par direktoru strādāja Kārlis Teihmanis,  vēlākais profesionālais aktieris. Viņa vadībā apgūtie aktiermākslas un izteiksmīgas runas pamati noderējuši daudziem viņa tālaika skolēniem.
  Ražīgs un interesants bija ilggadējās direktores Vizmas Ruginas laiks. Gadu gaitā skolai mainījušies direktori un pedagogi, bet katrs no viņiem atstājis siltas atmiņas sava laika skolēnu sirdīs. Cik ir bijis iespējams apzināt, bez jau iepriekš minētajiem, par Striķu skolas direktoriem strādājuši Jānis Mērnieks, Ansis Rozentāls, Gita Čivkule, Silvija Kronberga, Viktorija Reinfelde, Laimdota Filipsone, Vitauts Andersons, Jānis Murāns, Zinta Blanka, Edmunds Vagars, Nora Jermaka, Valentīna Piterāne, Ineta Ezermale, Kārlis Rezevskis. Kopš 2001.gada par Striķu skolas direktori strādā Daina Zandberga, un šajos pārmaiņu laikos arī skola ir centusies mainīties līdzi laikam.
Skolas darbība balstīta uz kristīgajām pamatvērtībām, mūsu moto ir “Dievs, Daba, Darbs”.
Visi skolēni jau no 6 gadu vecuma padziļināti apgūst angļu valodu, strādājām pēc IZM licencētas programmas.
Viena no skolas prioritātēm ir vides un dabas izzināšana un dzīve dabā. Skolotājas Z.Jansones vadīti, bērni iepazīst dabu vissīkākajās niansēs. Skolai ir savi truši, par kuriem rūpējas bērni. Nākotnē plānots izveidot nelielu fermu, kas palīdzēs skolēniem apgūt praktiskās dzīves iemaņas.
Kopš 2013.gada visi skolotāji apgūst itāļu ārstes un pedagoģes M.Montesori izstrādāto metodiku, kas nozīmē pilnīgi citu pieeju izglītošanai. Jau trešo mācību gadu ir atvērta pirmsskolas grupa bērniem no 3 gadu vecuma, kur bērni tiek izglītoti pēc M.Montesori metodes. Esam pirmā skola ārpus Rīgas, kur arī skolēni (šogad viss 1.-6.klašu posms) mācās pilnīgi atšķirīgi no “tradicionālās” pedagoģijas.
Sākot ar 2017.gadu skola ir kļuvusi par 6 klašu sākumskolu.