Kas bērnam ir jāzina/jāprot, lai viņu drīkstētu pārcelt uz nākošos klasi?
Esam apkopojuši svarīgāko mācību priekšmetu standartu prasības 
(pilns dokuments: Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem Ministru kabineta noteikumi Nr.468 (12.08.2014)

Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Angļu valoda 
(Materiālos ir minētas prasmes, kādām jābūt konkrēto klasi beidzot