Kas bērnam ir jāzina/jāprot, lai viņu drīkstētu pārcelt uz nākošos klasi?
Esam apkopojuši svarīgāko mācību priekšmetu standartu prasības 
(pilns dokuments: Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem Ministru kabineta noteikumi Nr.468 (12.08.2014)

Latviešu valoda (1.-3.klase)
Matemātika (1.-3.klase)
Dabaszinības (1.-3.klase)
Angļu valoda (1.-3.klase)

Matemātika  (4.klase)
Matemātika (5.klase) 
Matemātika (6.klase)

(Materiālos ir minētas prasmes, kādām jābūt konkrēto klasi beidzot