Pasākumu plāns

JŪNIJS, JŪLIJS 
Skolas rekonstrukcijas darbu pabeigšana
Vasaras prakses 

MAIJS
Darba un atpūtas nometne Malkas talka
Atvadas no 6.klases
27.maijs - sākumskolas ekskursija (karjeras projekts) 
 18.-19.maijs - starptautiskā montesori konference Rīgā
16.maijs 13.00 - Kinopulciņa noslēguma nodarbība Kursīšu pamatskolā  (4.kl. komanda)
11.maijs - iepazīšanās nodarbība vecākiem
 
APRĪLIS
26.aprīlis 18.00 Ģimenes dienas koncerts Striķu muižā

15.aprīlis - 4.un 5.klases pārgājiens uz Striķu pilskalnu
6.-7.aprīlis - Robotikas komandas dalība First Lego League sacensību finālā Valmierāa

MARTS
29.marts - skolas eksursijas
28.marts - skolēnu Pētniecisko darbu diena
24.marts - Robotikas komandas dalība First Lego League sacensībās Jelgavā
21.marts - skolēnu pētniecisko darbu diena Pārcelta uz 28.martu

19.marts - Kinopulciņa nodarbība Kursīšu pamatskolā (4.klases komanda) Pārcelta uz vēlāku laiku
11.-17.marts - Skolēnu pavasara brīvlaiks
Pirms skolēnu brīvlaika (8.marts) - Prezentāciju diena 
7.marts - 6.klasei  - Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 
1.marts - skolas padomes un skolotāju delegācijas viesošanās Valmieras montesori skolā 
 

FEBRUĀRIS 
27.februāris - 3.klasei  - Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā/1.klases brīvdiena
26.februāris - 6.klasei  - Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā 
22.februāris - Vecāku diena skolēniem / metodiskā diena skolotājiem
21.februāris - 3.klasei  - Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā / 1.klases brīvdiena
20.februāris - 6.klasei - Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā 
14.februāris 10.10 - 6.klasei - latviešu valodas ieskaites mutvārdu daļa
13.februāris 10.00 - 3.klasei  latviešu valodas ieskaites mutvārdu daļa 
13.februāris - HIP HOP nodarbības
7.janvāris - 19.februāris 6.klasei un 20 februāris 3.klasei - valsts diagnosticējošā darba mutvārdu daļa (stāstījums par grāmatu)
4.-10.februāris - 1.klases brīvlaiks

JANVĀRIS
23.janvāris - 4.-6.klasei - mācību diena Saldū - nodarbības Saldus muzejā u.c.
10.janvāris 14.30 - no 10 gadu vecuma - Robotikas nodarbības Striķu muižā

DECEMBRIS
24.decembris - 6.janvāris - skolēnu Ziemas brīvlaiks
21.decembris 18.00 Ziemassvētku koncerts un balle (Striķu muižā)
20.decembris - visiem skolēniem - ģenerālmēģinājums Striķu muižā
13.decembris 6.decembris- kinopulciņa 3.nodarbība Kursīšu skolā (4.klases komanda)
4.decembris - Robotikas nodarbība Druvas vidusskolā (2./3.klases komanda)   


NOVEMBRIS
27.novembris - 4.-6.klases ekskursija
21.novembris Kinopulciņa 2.nodarbība Kursīšu skolā (4.klases skomanda)
20.-23.novembris - Veselības nedēļa

15. novembris - 13.00 - 14.15 Latvijas dzimšanas dienas koncerts
                            14.30 - 15.30 Vecāku sapulce 11.novembris Skolas dalība Lāčplēša dienas lāpu gājienā Saldū
8.novembris  - Skolotāju un darbinieku metodiskā diena. Skolēniem - patstāvīgais darbs mājās
5.novembris - Saldus novada domes deputātes N.Balodes vizīte skolā

OKTOBRIS
29.oktobris - Rudens ekskursija uz Tērvetes darbas parku "Bitītēm"
26.oktobris - skolas Mazpulka dalība forumā Rīgā
24.oktobris - skolotājiem Pilsoniskās audzināšanas kursi Saldus vidusskolā
23.oktobris - Metodiskā diena skolotājiem ar mentori Sandru Āzenu
22.-28.oktobris - Skolēnu brīvlaiks 
Pirms skolēnu brīvlaika (19.oktobris) - Prezentāciju diena
18.oktobris - Atvadu ballīte no meža skolas "Bitītēm" 
9.oktorbis - 1.-3.klases karjeras pasākums Saldū
5.oktobris - 1.-3.klases ekskursija uz Aizputi

1.oktobris - Miķeļdiena 

SEPTEMBRIS
21. - 28.septembris -   Veselības un drošības nedēļa pirmsskolā
13.septembris - 12.30 4.-6.klases pārgājiens uz Striķu pilskalnu
12.septembris - Skolas vecāku padomes sapulce
11.septembris - kinopulciņš Kursīšu pamatskolā (4.klases komanda)
6.septembris - 12.30 4.-6.klases pārgājiens uz Striķu purvu
3.septembris- 8.30 - Zinību diena (Striķu muižā)

AUGUSTS
30.augusts - mācību gada uzsākšanas pedagoģiskā sēde
27.augusts - novada skolotāju konference
22.augusts - 10.00 skolotāju seminārs ar mentori Sandru Āzenu
10.augusts - mācību gada iesākuma ievada kopsapulce pedagogiem