Pasākumu plāns

JŪNIJS, JŪLIJS 

Skolēnu vasaras prakses
Pedagogu tālākizglītības pasākumi
Mācību gada izvērtējums

MAIJS

Mācību gada noslēguma pasākumi
Atvadas no 6.klases
Pirmsskolas grupu izlaidumi

APRĪLIS

MARTS

15.marts -  beidzas dalība makulatūras akcijā
 15.- 19.marts - Skolēnu pavasara brīvlaiks. Pedagogi apmeklē tālākziglītības pasākumus novadā un ārpus tā.
 Vecāku sarunas 
Robotikas sacensību First Lego League pusfināls (iespējams, notiks maijā)
 9.marts  - Valsts pārbaudes darbs 3.klasei  matemātikā
4.marts - Valsts pārbaudes darbs 6.klasei dabaszinības
3.marts - Valsts pārbaudes darbs 3.klasei latviešu valoda rakstos
līdz 2.martam - Valsts pārbaudes darbs 3.klasei latviešu valodā mutvārdi 

FEBRUĀRIS

25.februāris - Valsts pārbaudes darbs 6.klasei - matemātika
24.februāris - Valsts pārbaudes darbs 3.klasei - matemātika
17.februāris - Valsts pārbaudes darbs 6.klasei - latviešu valoda rakstos
līdz 16.februārimValsts pārbaudes darbs 6.klasei - latviešu valoda mutvārdi
18.februāris  - Valsts pārbaudes darbs 3.klasei - latviešu valoda rakstos

JANVĀRIS

Skolas akreditācija
Ziemas sporta spēles
Barikāžu atceres pasākumi
25.janvāris - atsākas mācības 1.-4.klasei (attālināti)
11.janvāris- 24.janvāris - Sākumskolēnu (1.-4.kl) pagarinātais brīvlaiks

DECEMBRIS

21.decembris  - 10.00 Skolotāju nodarbība ar psihologu K.Maku (attālināti)
21.decembris - 11.janvāris - Skolēnu ziemas brīvlaiks. Pedagogi apmeklē tālākziglītības pasākumus novadā un ārpus tā.
16.decembris - 14.30 Skolas pedagoģiskās padomes sēde par 1.semestra sasniegumiem 
1.semestra noslēguma pasākumi grupās un skolā. Ziemassvētku koncerts attālināti.

NOVEMBRIS 

17.novembris  - 4.-6.grupu brauciens uz Airītēm
17.novembris - Latvijas Dzimšanas dienas pasākums
11.novembris  - Gaismas ceļš
10.novembris - Mārtiņdienas pasākums pirmsskolā

OKTOBRIS

30. oktobris - pirmsskolas grupu ekskursija uz Tērveti (atcelts)
30.oktobris  - ābolu sulas  spiešanas darbnīca 4.-6.grupām (mājturības stundu laikā)
29.oktobris  - 4.-6.grupu ābolu talka z/s "Ziķi" 
26.- 30 oktobris  Karjeras nedēļa novada
26.oktobris - 14.30 - Informatīvā sapulce, Kristīnes Makas nodarbība skolotājiem 
23.oktobris - 10.00 - Metodiskā sapulce skolotājiem
19.oktobris 11.00 - Pieredzes apmaiņa ar Pētnieku darbnīcas skolotājām (mācību process 4.-6.klašu posmā)
19.- 23.oktobris  - skolēnu rudens brīvlaiks. Pedagogi apmeklē tālāizglītības pasākumus novadā un ārpus tā.
16.oktobris  - VECĀKU SARUNAS
15.oktobris  - pirmsskolas grupa "Mārītes" viesojas Saldus pilsētas bibliotēkā
15.oktobris  - klases vakars pirmsskolas grupā "Bitītes" "Atvadas no meža skolas"
14.oktobris  - pikniks mežā pirmsskolas grupai "Mārītes"
13.oktobris - klases vakars 4.-6.K un N grupā
9.oktobris - sākumskolas (1.-3.) ekskursija uz Tērveti
7.oktobris  - administrācijas sanāksme Saldus IP 
6.oktobris Cūkmena viesošanās pirmsskolā
6.oktobris  - klases vakars 1.-3.I grupā
2.oktobris - Miķeļdienas tirdziņš 

SEPTEMBRIS

29.septembris - Montesori vieslektores nodarbība skolā (Valodas stāsts visām klasēm)
29.septembris  - Miķeļdienas pēcpusdiena pirmsskolā
24.septembris  - Darbinieku pēcpusdiena "Mārītēs" 
23.septembris  - Dzejas diena pirmsskola kopā ar Ievu Samausku
18.septembris  - fotografēšanās kopā ar Fotoangels
18.septembris - Olimpiskā vingrošana kopā ar Signi visām klasēm un grupiņām
16.septembris - Pārgājiens uz Striķu ābeļdārzu pirmsskolas grupai "Mārītes"
15.septembris - Dzejas diena kopā ar dzejnieci Ievu Samausku 
15.septembris - Ģimenes taka mežā pirmsskolas grupai "Mārītes"
11.septembris - Vecāku sapulce pirmsskolas grupā "Zīļuki" un "Bitītes"
10.septembris - Vecāku sapulce pirmsskolas grupā  "Mārītes" un "Zīļuki"
2.-4.septembris  - mācību gada ieskaņas nedēļa "Esmu laimīgs skolā!"

AUGUSTS

 31.augusts - vecāku sapulce pirmsskolas grupā "Skudriņas"

Skolas sagatavošana jaunajam mācību gadam