Pasākumu plāns

SEPTEMBRIS 

👉1. septembris Zinību diena.

👉10. septembris Klašu grupu saliedēšanas nodarbības 4.-6.klasei ar treneri Gati Baumani.

👉10. septembris  ESF projekta par emocionālo veselību pirmsskolā “Kustību prieks –           bērna  kvalitatīvai attīstībai!” nodarbība 5-6 gadīgiem bērniem. Vada Gatis Baumanis.

NOVEMBRIS 

👉11. novembris Gaismas ceļš. 

👉17. novembris  Programmas "Skolas Soma" piedāvātās animācijas filmas "Mans mīļākais         karš", "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" 1.-3.kl.

👉17., 22. novembris  Programmas "Skolas Soma" koncertlekcija "Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija" 1.-6.kl.

DECEMBRIS 

 👉20. decembris  Programmas "Skolas Soma" koncertlekcija "Ziemassvētku pasaka" 1.-6.kl.

👉20. decembris  Klašu Ziemassvētku pasākumi 1.-6.kl.

JANVĀRIS 

👉13. janvāris Vakara sarunas  “Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos” ar uzvedība.lv vadītāju Līgu Bērziņu vecākiem un pedagogiem. Sarunu 1. daļa.

👉27. janvāris  Vakara sarunas  “Uzvedības problēmu cēloņsakarību meklējumos”. Sarunu 2. daļa.

👉28. janvāris Tiešsaistes filma skolotājiem un vecākiem "Starp diviem laikiem".

FEBRUĀRIS

👉3. februāris Metodiskā diena- skolotājiem.

👉4. februāris Sveču diena.

MARTS

👉24. marts  Trīspusējās sarunas 1.-6.kl.

 👉25. marts Trīspusējās sarunas pirmsskolā.

👉30. marts Bērnu sadraudzības talka mežiņā. PII Mārītes gr. I saime 2.,3.kl.

APRĪLIS

👉2. aprīlis  Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz montesori sākumskolu "Pētnieki" Rīgā.

👉13. aprīlis  Teātra izrāde "Ezītis lielpilsētā" (Liepājas dzintara koncertzālē); 1.-3. kl. programmas Skolas soma ietvaros.

👉13. aprīlis  Pavasara ekskursija uz Bernātu dabas taku- 1.-3.kl.

👉22. aprīlis  Olimpiskā diena- pirmsskola, 1.-6. kl.

👉 30. aprīlis   Pavasara talka skolā- vecāki, pirmsskolas bērni, skolēni.

MAIJS

👉10., 12. maijs Iepazīsti Saldu! Nodarbības Saldus J. Rozentāla Vēstures un mākslas muzejā. 1.-3.kl. programmas Skolas soma ietvaros.
👉 17. maijEkskursija uz Rīgas Motormuzeju 4.-6.kl., programmas "Skolas soma" ietvaros.

👉30.-31. maijs   Malkas talka ar nakšņošanu skolā. 1.-6.kl.