Dabaszinību prasmes


1.klase
2.klase
3.klase
Prot veikt eksperimentu, aprakstīt tā gaitu.
Prot veikt eksperimentu, aprakstīt tā gaitu, izvirzīt hipotēzi.
Prot veikt eksperimentu, aprakstīt tā gaitu, izvirzīt hipotēzi, uzrakstīt secinājumus.
Prot savākt informāciju par interesējošu tēmu.
Prot savākt informāciju par interesējošu tēmu (vismaz 2 avoti)
Prot savākt informāciju par interesējošu tēmu (vismaz 2 avoti)
Prot izveidot prezentāciju un prezentēt to citiem.
Prot izveidot prezentāciju un prezentēt to citiem.
Prot izveidot prezentāciju un prezentēt to citiem.
Prot pierakstīt savus novērojumus dabā.
Prot pierakstīt savus novērojumus dabā.
Prot pierakstīt savus novērojumus dabā, izdara secinājumus.
Zina, kas ir dzīvības galvenās pazīmes.
Zina, kas ir dzīvības galvenās pazīmes.
Zina, kas ir dzīvības galvenās pazīmes, raksturo tās.
Pazīst un var nosaukt dažādus augus (kultūraugus un savvaļas augus).
Pazīst un prot nosaukt auga daļas.
Pazīst un var nosaukt dažādus augus (kultūraugus un savvaļas augus), raksturo tos dažādos gadalaikos.
Pazīst un prot nosaukt auga daļas.
Pazīst un var nosaukt dažādus augus (kultūraugus un savvaļas augus), raksturo augu attīstību.
Pazīst un prot nosaukt auga daļas.
Pazīst ārstniecības, indīgos un aizsargājamos augus.
Pazīst Latvijā biežāk sastopamos dzīvniekus. Atšķir savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem.

Pazīst Latvijā biežāk sastopamos dzīvniekus. Atšķir savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem. Raksturo dzīvniekus dažādos gadalaikos.
Pazīst Latvijā biežāk sastopamos dzīvniekus. Atšķir savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem.
Prot izskaidrot barības ķēdi.
Prot raksturot dažādu ekosistēmu dzīvniekus.
Prot nosaukt cilvēka ķermeņa daļas.
Prot nosaukt un raksturot maņu orgānus.
Prot nosaukt cilvēka ķermeņa daļas.
Prot nosaukt un raksturot maņu orgānus.
Prot nosaukt cilvēka ķermeņa daļas.
Prot nosaukt un raksturot maņu orgānus.
Izprot Saules ietekmi uz Zemi - diennakts daļas, debespuses.
Prot nosaukt Saules sistēmas planētas. Izprot kāpēc mainās gadalaiki, raksturo tos.
Ir izpratne par Saules sistēmu.
Izprot likumsakarības par gaismu un siltumu.
Prot nosaukt uz atrast kartē Latvijas lielākās upes, ezerus un pilsētas.
Prot nosaukt uz atrast kartē Latvijas lielākās upes, ezerus un pilsētas.
Prot nosaukt uz atrast kartē Latvijas lielākās upes, ezerus, pilsētas, zemienes un augstienes.
Prot kartē atpazīt un nosaukt visus kontinentus un okeānus.
Prot raksturot siltuma joslas uz Zemes
Prot salīdzināt materiālu īpašības
Prot salīdzināt priekšmetu un vielu masu.
Zina vielu agregātstāvokļus.
Izprot kā rodas skaņa, raksturo skaņas avotus.
Izprot kā rodas skaņa, raksturo skaņas avotus.
Izprot kā rodas skaņa, raksturo skaņas avotus.
Izprot kas ir kustība, kā tā rodas.
Izprot kas ir kustībā, raksturo to (kustības ātrums)
Izprot kas ir kustībā, raksturo to (ātrums, intensitāte)

Zina kā cilvēki iegūst elektrību.
Zina kas ir elektriskā ķēde.
Prot šķirot atkritumus, apzinās tā nozīmīgumu dabas aizsardzībā.
Prot šķirot atkritumus, apzinās tā nozīmīgumu dabas aizsardzībā.
Prot šķirot atkritumus, apzinās tā nozīmīgumu dabas aizsardzībā.
Ir saudzīga attieksme pret dabu.