Īpaši Striķu skolas pirmsskolas un 1.-3.klašu bērnu vecākiem organizējam  Saldus novada vadošās logopēdes Dainas Ābeles lekciju un praktisko nodarbību ciklu

Norises vieta - Striķu skolas jaunās ēkas 2.stāva hallē

6.decembrī 18.00 - 20.00 
Miofunkcionālie traucējumi* – iemesli, izpausmes un sekas

13.decembrī 18.00 - 20.00
 Fonemātikas attīstošās spēles (5 un 6 gadus vecu bērnu vecākiem)
 
10.janvārī 18.00 - 20.00
 Diferencēšana (īso/garo patskaņu, balsīgo/nebalsīgo līdzskaņu izšķiršana)
  (5 un 6 gadus vecu bērnu un 1.-2.klases skolēnu vecākiem)
 
17.janvārī 18.00 - 20.00
 Lasītprasmes veicināšana 
  (6 gadus vecu bērnu un 1.-2.klases skolēnu vecākiem)
 
Visi pasākumi ir bezmaksas, tā izmaksas sedz Saldus novada Izglītības pārvaldes Izglītības iestāžu atbalsta programma “Vecāki un skola roku rokā”


*Miofunkcionālie traucējumi (MFT) – žokļu muskulatūras traucējumu kopums - mutes, sejas, žokļu, kakla muskulatūras un visu ar to saistīto funkciju - elpošanas, košļāšanas, rīšanas, runas, stājas problēmas. Statistiski ir aprēķināts, ka apmēram 40% cilvēku ir MFT. Ja miofunkcionālo traucējumu ārstēšana netiek uzsākta pietiekami agrīni vai nav vērojama sadarbība ar pacientu, pacientiem un vecākiem jāsaprot, ka ietekme uz zobu un sejas estētiku ir neatgriezeniska. (https://medicine.lv/raksti/zoklu-muskulaturas-traucejumi)