Karjeras izglītība. Kur mācīties pēc 6.klases?Lai iestātos izvēlētajā skolā, turp jādodas pēc liecības saņemšanas, tātad sākot ar jūnija mēnesi, kopā ar vecākiem vai aizbildni, kuriem jaunajā skolā būs jāaizpilda iesnieguma veidlapa. Līdzi jāņem liecība. Medicīnas dokumentus esošā skola nosūta jaunajai skolai pa pastu. Noteikti aicinām iepriekš sazvanīties ar jaunās skolas atbildīgo personu, vislabāk skolas direktoru, norunāt tikšanos klātienē. Izrunājiet skolā esošos noteikumus, izstaigājiet skolas ēku, pārliecinieties, vai izdarītā izvēle ir pareiza. Atcerieties, ka drīkstiet arī pārdomāt un savu lēmumu mainīt!

Tradicionāli visvairāk mūsu skolēni turpina mācīties Druvas vidusskolā. Mājīga vide, atsaucīgi, uz sadarbību vērsti skolotāji. Liela loma tiek pievērsta skolēnu iesaistei ārpusstundu pasākumos, konkursos. Šajā mācību gadā Druvas vidusskola piedāvā  3 pamatizglītības programmas:
1) vispārējās pamatizglītības programma;
2) ar padziļinātu mūzikas apguvi;
3) ar padziļinātu dabaszinību apguvi.
Skolas interneta vietne: www.druva.lv

Saldus vidusskola sevī apkopo labākās Saldus pilsētas ģimnāzijas (agrāk Saldus 1.vidusskola) un Saldus 2.vidusskolas  tradīcijas. Šogad Saldus vidusskolā vari iestāties šādās klasēs:
1) humanitārā un sociālā virziena programma;
2) sporta programma;
3) matemātikas, dabaszinību un tehnikas progamma.
Sīkāk par skolas piedāvātajām programmām vari uzzināt šeit.
Skolas interneta vietne: vidusskola.saldus.lv

Vairāki mūsu skolēni ir izvēlējušies kaimiņu novadā esošo Brocēnu vidusskolu. Šajā mācību gadā šeit variet mācīties vispārējās pamatizglītības programmā.
Skolas interneta vietne: www.brocenuvsk.lv

Reti ir gadījumi, kad mūsu skolēni izvēlas turpināt mācības Saldus pilsētas pamatskolā. Renovētas, brīnišķīgas telpas, izdevīga atrašanās vieta. Skola piedalās arī ES projektā "Saldus novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana". Varbūt šo skaisto skolu Tu turpmāk sauksi par savu?
Pamatskolas piedāvātās izglītības programmas šajā mācību gadā: 
1) vispārējās pamatizglītības programma;
2) humanitāra un sociālā virziena programma;
3) matemātikas, dabaszinības un tehnikas virzienas programma;
4) profesionāli orientēta virziena programma ar uzsvaru uz mākslām un praktisku darbošanos.
Sīkāka informācija par programmām šeit.
Saldus pilsētas pamatskolas interneta vietne:  www.salduspamatskola.lv

Daži mūsu skolēni izvēlējās turpināt mācības kaimiņu novada Blīdenes pamatskolā.  Uz humanitāro pedagoģiju vērstā skolas filozofija akcentē ikkatra bērna individuālās spējas un talantus. Blīdenes skolā vari apgūt vispārējās pamatizglītības programmu.
Skolas interneta vietne: www.blidenesskola.lv

No Saldus novada skolām, kurās vēl vari iegūt pamatizglītību, novada centram vistuvāk atrodas  Cieceres pamatskola,  Zirņu pamatskola un Lutriņu pamatskola.Noderīgi interneta resursi:


Karjera, profesijas


Karjeras testi, informācija par profesijām, izglītību, darba tirgus progonozes, pieejamās vakances.
CV, motivācijas vēstules izveidošanas vietne ar paraugiem.  Ērti lietojama un saprotama vietne, kas saglabā izveidotos dokumentus tiešsaistē, ar iespēju veikt labojumus un papildinājumus, atbilstoši vajadzībām.
Virtuāla profesiju ēnošana, ar iespēju lasīt aprakstu par profesijām, apskatīt darba dienu attēlos, lasīt intervijas ar profesijas pārstāvjiem un atrast piemērotu izglītības iestādi Latvijā, kur apgūt konkrēto arodu.
4 izglītojošas filmas par karjeru “Zaļais pipars”, kurās sabiedrībā pazīstami cilvēki dalās savā pieredzē par karjeras veidošanu, darba tirgu, prasmēm un kompetencēm.
100 iedvesmojošas īsfilmas par latvijā dzīvojošiem dažādu profesiju pārstāvjiem, jauniem cilvēkiem, kas dara savu dabu ar prieku, iedvesmo citus, kā arī dzīvo Latvijā, jo mīl šo valsti.
Vietne, kurā iespējams atrast dažādu profesiju vidējo atalgojumu mēnesī, aprēķināt algu pēc nodokļu nomaksas, kā arī izrēķināt, cik gados kļūsi miljonārs, ja saņemsi attiecīgu atalgojumu.
Vakanču un karjeras vietne, kurā atrodami dažādi interesanti pētījumi par darba tirgu Latvijā.
http://www.brother.com/creativecenter/en_us/business/poster/general/index.htm
Vietnes, kurā iespējams bez maksas izveidot vizītkartes, skrejlapas, afišas, kalendārus un citas biznesam nepieciešamus resursus.
Piedāvājums uzdevumu komplektam, kas ļaus pārliecināties, vai esi gatavs doties darbam vai mācībām ārzemēs, un dos ieteikumus, kā sagatavoties, ja atbilde uz jautājumu "Braukt vai nebraukt?" izrādīsies - "Braukt!" 

Kas ir brīvprātīgais darbs Latvijā un ārvalstīs, kā tas tiek organizēts, pieredzes stāsti, brīvprātīgo organizācijas, ko tās dara.


Informācija par darba pieteikumu gatavošanu angļu valodā.

Izglītība Latvijā
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze, kur apkopota visa informācija par karjera izglītību Latvijā : visas izglītības iestādes Latvijā, atvērto durvju dienas, valsts eksāmeni, karjeras testi, aktuālie projekti, e- karjeras konsultāciju iespēja, noderīgas saites uz ar karjeru saistītām vietnēm, infografikas karjeras plānošanai, elektroniski metodiskie materiāli skolotājiem.
Akreditētās un licencētās studiju programmas.
Informācija par studiju un studējošo kredītiem.

Informācija pa stipendijām.
Bērnu, jauniešu un studentu organizācijas

Bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība Latvijas jaunatnes padome.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, iniciatīvas un projekti 13-30g. veciem jauniešiem, ES programma Jaunatne darbībā.
Junior Achievement Latvia, skolēnu mācību uzņēmumi u.c.
Latvijas mazpulku un skautu organizāciju mājaslapas.