Konsultāciju laiki

Konsultācijas pie visiem pedagogiem ir pieejamas savstarpēji vienojoties.

Atbalsta personāla darba laiki:

Logopēds Daina Ābele - pirmdienas, piektdienas no 8.30 - 14.15
Skolotāju palīgs Madara Opolta -trešdienās 14.30-16.00