Konsultāciju laiki

Skolotāju konsultāciju laiki:
Daiga Neimane 1./2.klase - otrdienas, 7.stunda (skola)
Māra Neimane 1./2.klase - pirmdienas, 7.stunda (skola)
Ilze Kalniņa 2./.3.klase - trešdienas, 6.stunda (skola)
Anita Danenberga angļu valoda - piektdienas, 7.stunda (muiža)
Agita Sormule 4.-6.klasei, mājturība un tehnoloģijas I -  otrdienas, 8.stunda (muiža)
Ilze Kleimane, 4./5.klasei latviešu valoda - ceturtdienas, 6.stunda (muiža)
Nora Kožokaru, 4.-6.klasei matemātika  - piektdienas, 7.stunda (muiža)
Ingrīda Leiba, 6.klasei latviešu valoda - 
Māra Bole, 6.klasei vēsture un dabaszinības - otrdienas, 6.stunda (muiža)
Inese Gustiņa, 5./6. klasei informātika - ceturtdien, 8.stunda (muiža)

Atbalsta personāla darba laiki:
Logopēds Daina Ābele - pirmdienas, trešdienas 8.30 - 14.15
Psihologs Kristīne Maka - individuālas konsultācijas, iepriekšēja pieteikšanās pie skolas direktores