Konsultāciju laiki

Konsultācijas pie visiem pedegogiem ir pieejamas savstarpēji vienojoties.

Atbalsta personāla darba laiki:
Logopēds Daina Ābele - pirmdienas, piektdienas no 8.30 - 14.15
Psihologs Kristīne Maka - individuālas konsultācijas, iepriekšēja pieteikšanās pie skolas direktores