Latviešu valodas prasmes


1.klase
2.klase
3.klase
Prot pastāstīt par kādu notikumu
Prot pastāstīt par kādu notikumu, izsaka savu attieksmi.
Prot pastāstīt par kādu notikumu, izsaka savu attieksmi, novērojumus.
Prot klausīties un sadzirdēt vajadzīgo informāciju
Prot klausīties un sadzirdēt vajadzīgo informāciju
Prot klausīties un sadzirdēt vajadzīgo informāciju, pielietot to citās situācijās.
Lasa ar izpratni, prot tekstā atrast vajadzīgo informāciju, atbilstoši vecumam.
Lasa ar izpratni, prot tekstā atrast vajadzīgo informāciju, atbilstoši vecumam.
Lasa ar izpratni, prot tekstā atrast vajadzīgo informāciju, atbilstoši vecumam, analizē tekstu, prot noteikt teksta daļas. Prot noteikt teksta žanru – pasaka, dzejolis, stāsts, luga.
Prot rakstīt gramatiski pareizus vienkāršus teikumus.
Prot rakstīt  īsu tekstu par apgūtajām tēmām, situācijām.
Prot rakstīt vienkāršus paplašinātus, vienkāršus nepaplašinātus teikumus.
Prot rakstīt pasaku un aprakstu.
Prot rakstīt  īsu tekstu par apgūtajām tēmām, situācijām, izlasītajiem literārajiem darbiem.
Prot rakstīt vienkāršus paplašinātus, vienkāršus nepaplašinātus teikumus. Prot atrast teikuma centru.
Prot rakstīt pasaku un aprakstu.
Teikuma beigās prot lietot saturam atbilstošu pieturzīmi.
Teikuma beigās prot lietot saturam atbilstošu pieturzīmi.
Teikuma beigās prot lietot saturam atbilstošu pieturzīmi, lieto komatu atdalot vienlīdzīgus teikuma locekļus.
Atpazīst patskaņus, līdzskaņus, divskaņus.
Zina alfabētu, atpazīst patskaņus, līdzskaņus, divskaņus.
Zina alfabētu, atpazīst patskaņus, līdzskaņus – balsīgos, nebalsīgos un divskaņus.
Pazīst darbības vārdu, lietvārdu (sugas vārds, īpašvārds) un īpašības vārdu.
Pazīst darbības vārdu, lietvārdu (sugas vārds, īpašvārds), īpašības vārdu un skaitļa vārdu. Nosaka dzimti un skaitli.
Pazīst darbības vārdu, lietvārdu (sugas vārds, īpašvārds), īpašības vārdu, skaitļa vārdu, personu vietniekvārdu. Nosaka dzimti un skaitli, darbības vārda laiku.

Prot veidot radniecīgu vārdu saimi. Prot noteikt vārda sastāvu (priedēklis, sakne, galotne)
Prot veidot radniecīgu vārdu saimi. Prot noteikt vārda sastāvu (priedēklis, sakne, galotne, izskaņa)
Prot rakstīt dzirdes diktātu atbilstoši vecumam.
Prot rakstīt dzirdes diktātu atbilstoši vecumam.
Prot rakstīt dzirdes diktātu atbilstoši vecumam.
Prot rakstīt lietišķos rakstus – ielūgums, apsveikums.
Prot rakstīt lietišķos rakstus – vēstule.
Prot rakstīt lietišķos rakstus – iesniegums.
Prot nosaukt sinonīmus.
Prot nosaukt sinonīmus un antonīmus.
Prot nosaukt sinonīmus un antonīmus.