Matemātikas prasmes


1.klase
2.klase
3.klase
Prot saskaitīt, atņemt 100 apjomā, bez pārejas citā desmitā
Prot saskaitīt, atņemt 100 apjomā, ar pāreju citā desmitā
Prot saskaitīt, atņemt līdz 1000. Prot risināt darbības rakstos

Zina reizināšanu, dalīšanu tabulas apjomā
Prot aprēķināt reizināšanas, dalīšanas darbības ārpus tabulas
Risina vienkāršus teksta uzdevumus (Cik kopā? Cik atlika? Par cik vairāk/mazāk?)
Risina teksta uzdevumus (Cik reižu vairāk/mazāk?), prot pierakstīt teksta uzdevumu atrisinājumu ar jautājumiem
Risina teksta uzdevumus (laiks, ātrums, attālums), prot pierakstīt teksta uzdevumus ar paskaidrojumiem
Prot atrisināt matemātiskās izteiksmes saistītajā pierakstā
(+, -, ())
Prot atrisināt matemātiskās izteiksmes saistītajā pierakstā
 (+, -, (), x, :)
Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli (+, -)
Prot aprēķināt nezināmo darbības locekli (+, -, x, :)
Zina garuma, laika, naudas, masas, tilpuma mērus. Prot mērīt
Salīdzina un pārveido mērus. Risina darbības ar mēriem 100 apjomā
Salīdzina un pārveido mērus. Risina darbības ar mēriem 1000 apjomā
Pazīst pulksteni – stundas, pusstundas
Pazīst pulksteni
Pazīst pulksteni, risina laika uzdevumus
Zina kas ir puse
Prot sadalīt lielumu noteiktās daļās, nosaukt daļas
Prot aprēķināt daļas no skaitļa, salīdzina tās
Atpazīst un prot uzzīmēt ģeometriskas figūras, taisni, staru, nogriezni. Prot aprēķināt perimetru. Zina kādi ir līniju veidi
Atpazīst un prot uzzīmēt platu, šauru, taisnu leņķi
Zina un prot uzzīmēt diametru, rādiusu