Mūsu skola projektos

 


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts” Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 2.kārta”

Projekta Nr.20-02-AL06-A019.2201-000002

Saldus novada pašvaldība īsteno projektā ” Dabas zinību studijas, balstoties Montesori pedagoģijā 2.kārta” paredzētās aktivitātes.  

Veiktas iepirkuma procedūras pamatlīdzekļu iegādei. Noteikti  iepirkumu uzvarētāji,  noslēgti sekojoši līgumi :

Biškopības inventāra piegāde- SIA “Dore M”, reģ. Nr. 42403034430;

Siltumnīcas ar pilienlaistīšanas sistēmu piegāde- SIA Averto”, reģ. Nr. 40103167045;

 Traktortehnikas piegāde- SIA Ferrus”, reģ. Nr. 40003444852.

Projekta tiešais mērķis - iegādāt nepieciešamos pamatlīdzekļus Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolā dabas zinību studijām, balstoties Montesori pedagoģijā.

Projekta mērķauditorija:

- skolas pirmskolas un sākumskolas audzēkņi;

- skolas skolotāji un darbinieki;

- ikviens viesis, interesents skolā, kas interesējas par Montesori pedagoģiju.

Baiba Mūsiņa, projekta vadītāja, baiba.musina@saldus.lv