Valsts pārbaudes darbi skolā3. un 6. klašu darbi rakstāmi obligāti
(Slimības vai citos ļoti īpašos gadījumos, kad nokavēta pārbaudes darba diena - skola nosaka citu datumu darba izpildei)
Vecāki drīkst rakstīt pamatotu iesniegumu atbrīvojumam.
Ja ir psihologa atzinums – iespēja izmantot laika pagarinājumu un atgādnes, kādas izmantotas mācību stundās (atbilstoši psihologa atzinumam)
Darbus vērtē apguves procentos, nevis ar atzīmi. Var neietekmēt vērtējumu semestrī, gadā (drīkst izlemt skolotājs).
Darba rezultāti kalpo kā atskaites punkts skolotājiem, vecākiem. Rādītājs, pēc kura salīdzina un vērtē skolu darbu. 
Nekādi būtiski neietekmē skolēnu -  pārcelšanu nākamajā klasē, vai kā citādi!

Diagnosticējošo darbu datumi 2021./2022.mācību gadā:
 3.klasē - latviešu valodas mutvārdu daļa10. februāris;
                - latviešu valoda, rakstiski - 17. februāris;
                - matemātika, rakstiski - 23. februāris.

6.klasē - latviešu valodas mutvārdu daļa- 8. februāris;
               - latviešu valoda, rakstiski - 16. februāris;
               - matemātika, rakstiski - 24. februāris;
               - dabaszinības -  4. marts.

   Sīkāka informācija atrodama ārējos normatīvos dokumentos:
MK 1510 Valsts pārbaudījumu norises kārtība 
MK 289 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā 
MK 112 Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem