Valsts pārbaudes darbu norise skolā 2021./2022. m.g.

 6.klasē

1.     Latviešu valoda 

      Mutvārdu daļu veikt, dalot klasi 2 daļās 8. februārī. 

Darbu vada un vērtē I. Leiba.

Rakstu daļu veikt 16. februārī.  

Darbu vada un vērtē I. Leiba.

2.     Matemātika

       Darbu veikt 24. februārī.  

       Darbu vada I. Kleimane,  vērtē N. Kožokaru.

3.     Dabaszinības

      Darbu veikt 3. martā. 

      Darbu vada un vērtē I.Kleimane un  N. Kožokaru.


 3.klasē

 1.     Latviešu valoda 

      Mutvārdu daļu veikt 10. februārī. 

Darbu vada I. Kalniņavērtē I. Kalniņa, I. Želve.

Rakstu daļu veikt 17. februārī. 

Darbu vada  I. Kalniņa, vērtē I. Kalniņa, I. Želve.

2.     Matemātika

       Darbu veikt 23. februārī.   

       Darbu vada I. Kalniņa, vērtē I. Kalniņa, I. Želve.