Valsts pārbaudes darbu norise skolā (3.un 6.klasei)

 Par Valsts pārbaudes (diagnosticējošo) darbu norisi 6.klasē:

1.     Latviešu valoda:

1.1. Mutvārdu daļu veikt dalot klasi 2 daļās 10.un 16.februārī tiešsasistes platformā meet.jit.si. Darbu vada un vērtē Ingrīda Leiba;

1.2. Rakstu daļu veikt 17.februārī latviešu valodas stundu laikā no 9.15 elektroniski vai tehnisku problēmu gadījumā papīra formātā darba pildīšanas laikā pieslēdzoties elektroniski tiešsaistē. Darbu vada Ingrīda Leiba, darba vadītājai palīdz informātikas skolotāja Inese Gustiņa. Darbu vērtē Ingrīda Leiba.

2.     Matemātika: darbu veikt 25.februārī no 10.05 elektroniski vai tehnisku problēmu gadījumā papīra formātā darba laikā pieslēdzoties elektroniski tiešsaistē. Darbu vada Inese Gustiņa, darbu vērtē Nora Kožokaru.

3.     Dabaszinības: darbu veikt 4.martā no 10.05 elektroniski portālā uzdevumi.lv vai tehnisku problēmu gadījumā papīra formātā darba laikā pieslēdzoties elektroniski tiešsaistē. Darbu vada Inese Gustiņa, darbu vērtē Māra Bole, Ilze Kleimane un Nora Kožokaru.

 Par Valsts pārbaudes (diagnosticējošo) darbu norisi 3.klasē:

Mutvārdu daļa - stāstījums par grāmatu notiek līdz  2.martam tiešsasitē (attālināti) kopā ar klases audzinātāju.

Rakstu daļa latviešu valodā plānota 3.martā - tiešsaistē (jāaizpilda un jāatsūta skolotājai fails e-klases pastā) vai klātienē, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas un valdības lēmumiem.

Rakstu daļa matemātikā plānota 9.martā - portālā uzdevumi.lv strādājot tiešsasitē vai klātienē.

Tehnisku problēmu gadījumā abus šos darbus varēs pildīt papīra formātā.